Первомайський район » Районна рада » Оголошення
Українська
Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Головна

Оголошення

  Розпорядження 19-р від 18.07.2019 Про скликання ХХХV позачергової сесії Первомайської районної ради сьомого скликання
Формат: DOCX | Добавлен: 19/07/2019 09:33:18
22Kb Скачать скачать
  Розпорядження 14-р від 13.06.2019 Про скликання ХХХІV позачергової сесії Первомайської районної ради сьомого скликання
Формат: DOCX | Добавлен: 14/06/2019 09:27:28
23Kb Скачать скачать

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

Романовобалківська сільська рада

Первомайського району  Миколаївської області

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 1

 

Від    16  травня 2019 року                        ХLYІІ    сесії   сьомого  скликання

 

 

 

Про розгляд звернення

народного депутата України

Корнацького А.О.

 

Розглянувши на пленарному засіданні відповідно до вимог ст.ст.16, 17 Закону України «Про статус народного депутата України» звернення народного депутата України Корнацького А.О. щодо необхідності суворого дотримання приписів Конституції та законів України при вирішенні питань місцевого значення, а також дотримання положень міжнародних договорів та конвенцій, ратифікованих Верховної Радою України, зокрема Європейської хартії місцевого самоврядування, сільська рада констатує наступне.

Відповідно до ч.2 ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Відповідно до ч.5 ст.17 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.

Верховною Радою України було ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування (Законом № 452/97-ВР від 15.07.97р.)

Відповідно до ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Приписами п.18, п.19 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень про проведення місцевого референдуму та прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до п.12 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

Виходячи із вищевикладеного, об’єднання територіальних громад різних адміністративно-територіальних одиниць, яке тягне за собою припинення повноважень одних органів місцевого самоврядування та зміну територіальних кордонів інших органів місцевого самоврядування, прямо б суперечило імперативним вимогам ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну силу, ніж рішення органів місцевого самоврядування.

Означена правова позиція була викладена у Постанові ЦВК №122 від 09.08.2018р. «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя», де було зазначено таке: «Враховуючи викладене, призначення Комісією перших і додаткових місцевих виборів в умовах указаної правової невизначеності може призвести до порушення права громадян України на безпосереднє здійснення влади шляхом свого волевиявлення щодо питань добровільного об’єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади на місцевому референдумі та неможливості в подальшому поновлення цього права».

Водночас, Романовобалківською сільською радою Рішенням №2 від 26 липня 2018 року була надана передчасна згода на добровільне об’єднання відповідних сіл та селищ в об’єднану територіальну громаду без попереднього отримання згоди на місцевому референдумі, що порушує конституційні права громадян на безпосереднє здійснення народовладдя відповідно до положень ст.ст.38, 69, 140-143 Конституції України.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.1, 3, 6-8, 38, 69, 140-143 Конституції України, ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування, сільська рада

ВИРІШИЛА : 

1.   Скасувати Рішення №2 від 26 липня 2018 року Романовобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

2.   Виключити п.1 з Рішення №1 від 26 липня 2018 року Романовобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області «Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

3.     Оприлюднити рішення на дошці оголошень сільської ради та на сайті Первомайської районної державної адміністрації. 

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, правових питань, захисту прав громадян, забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Сільський голова                                             Хоменко Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                   

 від 13.05.2019  року                   м. Первомайськ                                  № 12 -р              

               

 

Про  скликання ХХХІІІ позачергової сесії

Первомайської районної ради

сьомого скликання

 

На підставі частин 1, 4, 10 статті 46, пункту 1 частини 6, 7 статті 55, частини 6 статті 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно зі статтею 15 Регламенту Первомайської районної ради сьомого скликання, у зв’язку із необхідністю вирішення  невідкладних питань щодо забезпечення соціально-економічного розвитку Первомайського району :

 

1.                     Скликати ХХХІІІ позачергову сесію Первомайської районної ради  сьомого скликання 17 травня 2019 року на 11.00 годину в сесійній залі районної ради.

 

2.  Винести на розгляд  ХХХІІІ позачергової сесії районної ради наступні питання:

2.1.   Про затвердження передавального акту Первомайської центральної районної лікарні, створення Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської районної ради Миколаївської області та затвердження його Статуту.

2.2.   Про прийняття до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського району Миколаївської області нерухомого майна – комплексу нежитлових будівель Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської районної ради Миколаївської області.

2.3.     Про внесення змін до рішення Первомайської районної ради № 7 від 30.05.2018 року «Про затвердження передавального акту Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги  Первомайського району» та створення Комунального підприємства «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської

районної ради Миколаївської області», про внесення змін до статутного капіталу підприємства, затвердження статуту у новій редакції.

2.4.              Про  внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури у Первомайському районі на 2018-2020 роки.

2.5.              Про внесення змін до районної  Цільової соціальної  програми розвитку  освіти  Первомайського району на 2018-2020 роки.

2.6.              Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік.

2.7.              Різне

 

3.                     Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

  Заступник голови районної  ради                                           О. Ф. Маковеєнко

 

 

 

  Розпорядження 14-р від 16.05.2018 "Про скликання ХХV чергової сесії районної ради сьомого скликання"
Формат: DOCX | Добавлен: 23/05/2018 08:24:41
17Kb Скачать скачать
  Розпорядження від 14.05.2018 року № 13-р "Про скликання позачергової ХХІV сесії районної ради сьомого скликання"
Формат: DOCX | Добавлен: 15/05/2018 20:56:02
19Kb Скачать скачать

  Відповідно до  вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері  господарської діяльності». З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та  юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Об’єднаним  трудовим  архівом  сільських та селищної рад Первомайського району  Миколаївської області».

Розробник : Об’єднаний  трудовий архів сільських та селищної рад Первомайського району Миколаївської області

Проект спрямований на врегулювання питання  ціноутворення і передбачає встановлення  цін і тарифів на платні  послуги, які  надаються Об’єднаним трудовим  архівом сільських та селищної рад Первомайського району  Миколаївської області.

Підставою для  розробки проекту є постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватись державними архівними  установами» зі змінами.

Проект разом з  аналіз регуляторного впливу оприлюднюється в у мережі  Інтернет на  сторінці http://pervomaysk.mk.gov.ua/ua/1393837724/1452838941/

З текстом  проекту та  аналізом його регуляторного впливу можна  ознайомитися також в Об’єднаному  трудовому  архіві сільських та  селищної рад Первомайського району  Миколаївської області.

Пропозиції та зауваження  у письмовій  формі від фізичних та  юридичних осіб, їх об’єднань приймаються  протягом одного місяця з дня  оприлюднення на  адресу розробника: Об’єднаний  трудовий  архів  сільських та  селищної рад Первомайського району  Миколаївської області, вул. Чкалова.12,

м. Первомайськ Миколаївської області; Первомайська районна рада.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить місяць з дня оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

  Рішення „Про затвердження цін на роботи із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій , що виконуються Об’єднаним трудовим архівом сільських та селищної рад Первомайського ра
Формат: DOC | Добавлен: 07/02/2018 10:14:20
52Kb Скачать скачать
  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проекту рішення Первомайської районної ради Миколаївської області « Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Об’єднаним трудовим архівом сільських та селищної рад Первомайського району Миколаївської області»
Формат: DOC | Добавлен: 07/02/2018 10:14:34
46Kb Скачать скачать
  РОЗРАХУНОК вартості робіт депонованого зберігання архівних документів, що не належать державі ( до підпункту 3.4)
Формат: XLS | Добавлен: 07/02/2018 10:14:44
74Kb Скачать скачать
  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Формат: RAR | Добавлен: 17/08/2017 14:39:06
4119Kb Скачать скачать
  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Формат: RAR | Добавлен: 17/08/2017 14:45:51
3337Kb Скачать скачать
  Паспорт бюджетної програми
Формат: PDF | Добавлен: 26/09/2018 13:41:53
3683Kb Скачать скачать
  Паспорт бюджетної програми
Формат: PDF | Добавлен: 26/09/2018 13:42:35
3683Kb Скачать скачать
  Паспорт бюджетної програми
Формат: PDF | Добавлен: 26/09/2018 13:42:44
3683Kb Скачать скачать

 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

Романовобалківська сільська рада

Первомайського району  Миколаївської області

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 1

 

Від    16  травня 2019 року                        ХLYІІ    сесії   сьомого  скликання

 

 

 

Про розгляд звернення

народного депутата України

Корнацького А.О.

 

Розглянувши на пленарному засіданні відповідно до вимог ст.ст.16, 17 Закону України «Про статус народного депутата України» звернення народного депутата України Корнацького А.О. щодо необхідності суворого дотримання приписів Конституції та законів України при вирішенні питань місцевого значення, а також дотримання положень міжнародних договорів та конвенцій, ратифікованих Верховної Радою України, зокрема Європейської хартії місцевого самоврядування, сільська рада констатує наступне.

Відповідно до ч.2 ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Відповідно до ч.5 ст.17 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.

Верховною Радою України було ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування (Законом № 452/97-ВР від 15.07.97р.)

Відповідно до ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Приписами п.18, п.19 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень про проведення місцевого референдуму та прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до п.12 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

Виходячи із вищевикладеного, об’єднання територіальних громад різних адміністративно-територіальних одиниць, яке тягне за собою припинення повноважень одних органів місцевого самоврядування та зміну територіальних кордонів інших органів місцевого самоврядування, прямо б суперечило імперативним вимогам ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну силу, ніж рішення органів місцевого самоврядування.

Означена правова позиція була викладена у Постанові ЦВК №122 від 09.08.2018р. «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя», де було зазначено таке: «Враховуючи викладене, призначення Комісією перших і додаткових місцевих виборів в умовах указаної правової невизначеності може призвести до порушення права громадян України на безпосереднє здійснення влади шляхом свого волевиявлення щодо питань добровільного об’єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади на місцевому референдумі та неможливості в подальшому поновлення цього права».

Водночас, Романовобалківською сільською радою Рішенням №2 від 26 липня 2018 року була надана передчасна згода на добровільне об’єднання відповідних сіл та селищ в об’єднану територіальну громаду без попереднього отримання згоди на місцевому референдумі, що порушує конституційні права громадян на безпосереднє здійснення народовладдя відповідно до положень ст.ст.38, 69, 140-143 Конституції України.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.1, 3, 6-8, 38, 69, 140-143 Конституції України, ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.   Скасувати Рішення №2 від 26 липня 2018 року Романовобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

2.   Виключити п.1 з Рішення №1 від 26 липня 2018 року Романовобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області «Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

3.     Оприлюднити рішення на дошці оголошень сільської ради та на сайті Первомайської районної державної адміністрації.

 

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, правових питань, захисту прав громадян, забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Сільський голова                                             Хоменко Л.М.