Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Установи району та територіальні органи центрального органу виконавчої влади

Проект Положення про Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації

Про затвердження Положення про
Центр надання адміністративних
послуг Первомайської районної
державної адміністрації

   Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 2, статей 6, 13, частини третьої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів від 1 серпня 2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2013 року №110-р «Про забезпечення виконання у Миколаївській області Указу Президента України від 12 березня 2013 року №128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» та з метою дотримання чинного законодавства України з питань надання адміністративних послуг, забезпечення належного функціонування Центру надання адміністративних послуг та виконання суб’єктами надання адміністративних послуг своїх посадових обов’язків, забезпечення потреб суб’єктів звернення, створення зручних та доступних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг:

  1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації (додається).
  2. Заступнику керівника апарату, начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації Омельченко Л. М. забезпечити реєстрацію цього розпорядження в Первомайському міськрайонному управлінні юстиції.
  3. Завідувачу сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Мартиненко Т. А. забезпечити оприлюднення цього розпорядження у місцевих засобах масової інформації.
  4. Дане розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації.
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С. В.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки
голови райдержадміністрації                                                             В. В. Сирота

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної
державної адміністрації
______________ №____

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
Первомайської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Первомайській районній державній адміністрації.
1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом Первомайської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
1.3. Основною метою утворення Центру є організаційні принципи роботи працівників Первомайської районної державної адміністрації, адміністратора, державного адміністратора, суб’єктів надання адміністративних послуг, представників місцевих дозвільних органів в одному приміщенні з питань надання адміністративних послуг та порядок взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій всіх учасників з надання адміністративних послуг.
1.4. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання для всіх учасників Центру надання адміністративних послуг.
1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.
Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (фізична особа-підприємець) незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа-підприємець.
Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.
Адміністратор центру надання адміністративних послуг – посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Державний адміністратор – посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.
1.6. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у Центрі, оснащення робочих місць працівників, залучених до роботи у центрі, графік їх роботи визначається Регламентом центру надання адміністративних послуг.

2. Структура Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації

2.1. Центр об’єднує в одному приміщенні працівників Первомайської районної державної адміністрації, адміністратора, державного адміністратора, суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених відповідно до діючого законодавства України забезпечувати юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, довідок, погоджень, посвідчень, проведення реєстрації тощо).
2.2. У Центрі за рішенням голови Первомайської районної державної адміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Первомайської районної державної адміністрації.
2.3. У приміщенні, де розміщується Центр можуть надаватися супутні
послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат часу суб’єкта звернення.
2.4. Складовою частиною Центру, утвореного при Первомайській районній державній адміністрації, є Дозвільний центр райдержадміністрації, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
2.5. Внутрішня структура Центру включає в себе організаційне поєднання в одному приміщенні адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, що має забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в процесі надання встановленого переліку адміністративних послуг.
2.6. Адміністратор Центру призначається та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
2.7. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.
2.8. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
2.9. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
2.10. Керівник центру:
2.10.1.Може здійснювати функції адміністратора.
2.10.2.Забезпечує організацію діяльності Центру та взаємодію учасників Центру, їх посадових та службових осіб.
2.10.3.Проводить аналіз кількості звернень, виданих документів, у тому числі дозвільного характеру, забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі, узагальнює статистичні дані діяльності Центру.
2.10.4.Вносить пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг районної державної адміністрації щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг.
2.10.5.Організовує вирішення питань матеріально-технічного забезпечення Центру.
2.10.6.Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності представників (працівників), задіяних у роботі Центру.
2.10.7.Забезпечує виконання інших завдань та доручень голови районної державної адміністрації.

3. Основні функції та завдання з питань організації надання адміністративних послуг

3.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
3.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
3.3. Інформування про вартість ( у випадку встановлення плати ) чи безоплатності процедури надання адміністративної послуги, документів, необхідних для її реалізації.
3.4. Інформування терміну прийняття рішення про задоволення або відмову у задоволенні заяви/клопотання.
3.5. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
3.6. Видача бланків заяв (клопотань), надання допомоги при їх заповненні.
3.7. Надання вичерпного переліку підстав для відмови у задоволенні заяви/клопотання.
3.8. Прийняття від суб’єкта звернення заяви про надання певної адміністративної послуги та перевірка її відповідності вимогам законодавства, наявності повного комплекту документів, необхідних для позитивного вирішення питання. Заява та документи приймаються за описом (додаток 1 до Положення), копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом працівника Центру. Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, у порядку визначеному Регламентом.
3.9. Формування справи (у випадку, передбаченому законодавством), її реєстрація, ведення та забезпечення її зберігання.
3.10. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення (в разі необхідності) представниками адміністративних органів додаткових заходів, необхідних для належного вирішення заяви/клопотання.
3.11. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
3.12. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
3.13. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
3.14. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр.
3.15. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи райдержадміністрації, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
3.16. Суб’єкти надання адміністративних послуг забезпечують через веб-сайт районної державної адміністрації, засоби масової інформації оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб’єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою.

4. Порядок взаємодії учасників Центру з питань організації надання адміністративних послуг

4.1. При зверненні суб’єкта звернення у Центр щодо отримання певної адміністративної послуги, учасники Центру здійснюють роботу, пов’язану з консультуванням, прийманням відповідних документів, їх реєстрацією та безпосередньо з видачею або забезпеченням направлення суб’єкту звернення через засоби поштового зв’язку відповідного рішення із предмету звернення/клопотання.
4.2. Усі звернення із питань, що відносяться до компетенції адміністративних органів, приймаються через працівника Центру.
4.3. Після отримання заяви та супутніх документів, представник Центру забезпечує її направлення на розгляд відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг для прийняття рішення із повідомленням суб’єкта звернення про орієнтовний час отримання остаточного рішення щодо його розгляду.
4.4. Працівник Центру забезпечує взаємодію, документообіг між суб’єктом надання адміністративних послуг та забезпечує контроль за дотриманням процедур і термінів, визначених для кожної окремої адміністративної послуги.
4.5. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом з відміткою про дату прийому та підписом працівника Центру, котрий прийняв документи. При складанні опису перевіряється наявність необхідного (передбаченого) комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для позитивного вирішення питання, що є предметом звернення.
4.6. Оригінал звернення із доданими матеріалами передається в день її прийняття або наступного робочого дня до виконання відповідному суб’єкту надання адміністративних послуг для вирішення питання по суті звернення із дотриманням вимог відповідних нормативних актів з питань документообігу та діловодства згідно із листом-проходженням адміністративної послуги (додаток 2 до Положення) та актом прийому-передачі справи адміністративної послуги (додаток 3 до Положення). Заява, документи, що додаються до неї, їх опис формується у відповідну справу працівником Центру, який координує відповідний напрямок роботи, реєструється у журналі обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг (додаток 4 до Положення).
4.7. Представник суб’єкта надання адміністративних послуг, який приймає справу до виконання від працівника Центру, на листі-проходження адміністративної послуги ставить відмітку про дату її прийняття.
4.8. Суб’єкт надання адміністративних послуг протягом терміну, визначеного для конкретної адміністративної послуги, забезпечує вирішення справи по суті звернення (розгляд, прийняття рішення, підготовка та оформлення відповідного документу відмова у задоволенні заяви, виконання інших заходів) та особисто передають результат розгляду справи працівникові Центру для їх видачі або направлення засобами поштового зв’язку суб’єкту звернення.
4.9. Працівник Центру в день отримання зареєстрованого відповідного документа за результатами розгляду справи від суб’єкта надання адміністративних послуг проводить відмітку про результат адміністративної послуги у журналі (паперовому та електронному) та забезпечує його видачу суб’єкта звернення у встановленому порядку.
4.10. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох етапів її вирішення, включає в себе організацію, здійснення додаткових заходів або послідовного погодження кількох суб’єктів надання адміністративних послуг, працівник Центру забезпечує проходження цих процедур у встановленому порядку або їх окремих етапів без участі суб’єктів звернення, за їх згодою.
4.11. У разі виникнення потреби прийняття рішення колегіального дорадчого органу щодо предмету звернення, працівник Центру організаційно та інформаційно забезпечує його прийняття та повідомляє (в разі необхідності) суб’єкта звернення про дату проведення відповідного засідання.
4.12. У разі необхідності справляння плати за отримання відповідної адміністративної послуги, працівник Центру повідомляє суб’єкта звернення про розмір та порядок її оплати відповідно до чинного законодавства під час прийняття від нього документів.
4.13. У разі встановлення факту порушення термінів розгляду звернення, процедури надання адміністративної послуги або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних послуг або його посадовою чи службовою особою, працівник Центру інформує про це керівника Центру.
4.14. Документообіг в Центрі здійснюється на паперових та/або електронних носіях відповідно до встановленого порядку.

5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру
надання адміністративних послуг

5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Права адміністратора

6.1. Адміністратор має право:
6.1.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
6.1.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.1.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.
6.1.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.
6.1.5. Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

7. Заключні положення

7.1. Положення про Центр розроблено згідно з Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».
7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативною голови райдержадміністрації, заступника керівника апарату, начальника загального відділу апарату райдержадміністрації, керівника Центру, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.

  Додатки 1, 2, 3, 4 до Положення
Формат: DOC | Добавлен: 13/01/2015 02:20:34
62Kb Скачать скачать