Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Установи району та територіальні органи центрального органу виконавчої влади

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації

Аналіз регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації»


1. Опис проблеми.
Частиною 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачена необхідність затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Первомайській районній державній адміністрації (далі – Положення). У зв’язку з цим виникає проблема відсутності затвердженого Положення, яку неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, бо затвердження вказаного документа за своїм характером є регуляторним актом. Відсутність затвердженого Положення негативно впливає на Центр надання адміністративних послуг при Первомайській районній державній адміністрації, перешкоджаючи ефективному наданню адміністративних послуг.

2. Цілі державного регулювання.
Прийняття Первомайською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації» забезпечить ефективне функціонування Центру та спрощення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації

3. Оцінка альтернативних засобів досягнення зазначених цілей.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Перша альтернатива – збереження існуючого стану щодо отримання адміністративних послуг: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, що не забезпечує відкритості та прозорості, доступності до інформації по наданню адміністративних послуг, раціональної мінімізації документів та процедурних дій, що вимагається для отримання адміністративної послуги.
Тому від такої альтернативи необхідно відмовитися.
Друга альтернатива – надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації, що забезпечить виконання принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг:

4. Механізм, який пропонується застосувати для вирішення проблеми та заходи.
Механізмом розв'язання проблеми є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації.

5. Можливість досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
В результаті прийняття даного регуляторного акту планується досягнення поставлених цілей. Негативних результатів від прийняття регуляторного акту не очікується.
Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають нанесення шкоди мешканцям Первомайського району.
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

6. Визначення очікуваних результатів. Аналіз вигод та витрат.
 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів

держави

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- вдосконалення локального законодавства в сфері надання адміністративних послуг;

- запровадження єдиного порядку надання адміністративних послуг;

- запобігання корупційним явищам.

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

- отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

- отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги.

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Інтереси громадян

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

- підвищення якості послуг.

Додаткові витрати не очікуються

 

Суб’єкти надання адміністративних послуг

- зменшення  обсягів звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг;

- зменшення  витрат часу на консультування заявників,

- збільшення часу на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг

 

 

Додаткові витрати не очікуються

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

7. Строк дії регуляторного акта.
Даний проект регуляторного акту - розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.
Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів Незаплановано.
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту. Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають намір отримати адміністративні послуги.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб Достатній. Даний Проект розміщено для ознайомлення на офіційному веб-сайті Первомайської райдержадміністрації. Повідомлення про оприлюднення даного проекту розміщено в районній газеті «Прибузький вісник»

Додатковими показниками результативності даного регуляторного акта є:

  • кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації;
  • кількість наданих через Центр надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);
  • кількість наданих адміністративних послуг;
  • середній термін розгляду звернення;
  • кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.
Передбачається, що час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений на офіційному сайті Первомайської районної державної адміністрації.

9. Заходи для відстеження результативності акту:
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності за соціологічним методом, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом. Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом кількісних показників результативності регуляторного акту. Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків про роботу Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації у періодичних анкетуваннях суб’єктів звернень. Періодичні відстеження планується проводити один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження.


Перший заступник голови
райдержадміністрації                                                                                            С. В. Бондаренко

Розробник:
Завідувач сектора-адміністратор сектора
адміністративно-дозвільних процедур
апарату райдержадміністрації                                                                           С. А. Дзюба