Головна Новини Робота депутата Верховної Ради України СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОГОЛОШЕННЯ

«Абітурієнти з тимчасово окупованих територій. Вибір на користь України»

Вибухонебезпечні предмети

 

 

 Інформація для внутрішньо переміщених осіб

                   Контактні дані для звернень (заяв) внутрішньо переміщених осіб:
Адреса: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Київська, 51
Тел. «гарячої лінії» управління соціального захисту населення Первомайської районної військової адміністрації Миколаївської області +380984194501, (05161) 7 51 26.
 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ!
ПОВІДОМЛЯЄМО
Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:
 • у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 • у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 • заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
 • докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.
 
Також зазначаємо, що Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:
 • подала заяву про відмову від довідки;
 • скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;
 • повернулася в покинуте місце постійного проживання;
 • виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 • подала завідомо недостовірні відомості.
Увага! Якщо ВПО не повідомить про повернення в покинуте місце постійного проживання, дія довідки може бути скасована на підставі інформації про тривалу відсутність (більше ніж 60 днів) особи за фактичним місцем проживання (інформація може бути отримана з державних реєстрів, які реєструють перетин лінії зіткнення).
 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
 • дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
 • повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;
 • в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов'язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за 3 дні до дня від'їзду;
 • у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом.
 

 

 ІНФОРМАЦІЯ

для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

 

Для отримання довідки про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції необхідно надати наступні документи:

-         заяву;

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу; іноземеці або особи без громадянства - паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу;

- свідоцтва про народження дітей;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності інформації (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України)

У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

 

Для отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг необхідно надати наступні документи:

-         заяву уповноваженого представника сімї;

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу кожного члена сімї; іноземеці або особи без громадянства - паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу;

- свідоцтва про народження дітей;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності інформації всіх членів сім’ї (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України)

- свідоцтво про шлюб;

- довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються;

- письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.

У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

 

Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів протягом до 6 місяців у таких розмірах:

 

для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) - 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

       для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

 

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування.

 Грошова допомога не призначається у разі, коли:

·        будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

·        у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобусів, вантажних та легкових автомобілів). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;

·        будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для  взяття  на  облік  та  оформлення  щомісячної адресної  допомоги для  покриття  витрат  на  проживання, в т.ч.  на оплату  житлово-комунальних  послуг  можна    звернутись  до  управління  соціального захисту  населення  Первомайської  райдержадміністрації  (м. Первомайськ, вул. Київська, 50, каб.8-4, тел. 3-34-30, або до соціального працівника за місцем фактичного проживання )

 

Кабінетом  Міністрів України прийнято постанову від 01 жовтня 2014 № 531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» якою  передбачено, що особам, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (залишили місце роботи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах або у статусі добровільно застрахованої особи):

-         надано право на отримання страхових виплат та послуг у робочих органах Фонду соціального страхування з тимчасової встати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду за фактичним місцем проживання, перебування.

-         Виплати та послуги призначатимуться за наявності необхідних документів, а у разі їх відсутності – за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі відсутності окремих відомостей у Державному реєстрі – виплати призначатимуться у мінімальному розмірі, встановленому правлінням фондів соціального страхування. Після отримання необхідних відомостей з державного реєстру, що підтверджують право застрахованої особи на виплати, вони будуть перераховані.