Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Установи району та територіальні органи центрального органу виконавчої влади

Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції

 

Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

 

Із 01 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». Зокрема, зазначеним нормативно-правовим актом внесено ряд змін щодо визначення правового статусу земель колективної власності.

Пунктом 21 Розділу Х Земельного кодексу України встановлено, що починаючи з 2019 року землі колективних сільськогосподарських підприємств (далі – КСП), які припинено, вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Сюди не відносяться земельні ділянки, які перебувають у приватній власності. Така новація буде підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, що за Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» переходять до комунальної власності. Земельні ділянки, що перейшли до комунальної власності, стають підмораторними землями (заборона купівлі-продажу).

Доволі довго законодавство не конкретизувало порядок використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок та часток (паїв), і нарешті його викладено у новій редакції статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Нерозподіленою є земельна ділянка, яка за проектом землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, які підлягають розподілу, однак відповідно до протоколу про розподіл не була виділена власнику частки (паю). Тобто нерозподілена – це сформована земельна ділянка, яка має встановлені межі та кадастровий номер, інформація про яку внесена до Держземкадастру, але не виділена конкретному власнику.

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості). Тобто ділянка не формувалась, не має встановлених меж та кадастрового номера, але на неї отримано сертифікат на пай.

Після формування в окремі земельні ділянки такі нерозподілені ділянки та невитребувані частки (паї) можуть передаватися в оренду за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради для використання за цільовим призначенням. Строк використання визначається до дня держреєстрації права власності на таку ділянку, на що вказується у договорі. Як бачимо, право передачі таких ділянок в оренду до моменту оформлення правовстановлюючих документів начебто залишилося.

Однак тепер треба сформувати земельну ділянку (зареєструвати у Держземкадастрі) і лише після цього укладати договір оренди. Тоді право оренди підлягатиме державній реєстрації згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Власнику сертифіката на пай (невитребуваної частки (паю) або його спадкоємцям встановлюється граничний строк для оформлення права власності на земельну ділянку – до 01 січня 2025 року.

Згідно частини четвертої статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» неоформлення такого права розцінюється як відмова від одержання земельної ділянки. Тоді місцева рада ініціює формування земельної ділянки та звертається до суду із заявою про визнання майна безхазяйним. За рішенням суду така ділянка передається у комунальну власність.

Територіальній громаді в особі місцевої ради забороняється протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на ділянку, яка сформована з невитребуваної частки (паю), передавати її у приватну власність. Виняток становить передача такої ділянки власнику невитребуваної частки (паю) або його спадкоємцям.

Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» доповнено статтею 14-1, якою визначено особливості використання та розпорядження землями КСП, сільгоспкооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства (далі – підприємства).

Землі діючого КСП   розподіляються за згодою більшості осіб.

Такими особами є:

1) колишні члени підприємства, які отримали сертифікат на пай; спадкоємці права на пай, який посвідчено сертифікатом;

2) громадяни, які набули право на земельну частку (пай).

Організацією розподілу колективних земель займається сільська, селищна, міська рада, на території якої вони розташовані. Для цього рада повинна проінформувати осіб про розподіл колективних земель, розмістивши оголошення про проведення зборів осіб у загальнодоступних місцях населеного пункту, опублікувавши його у друкованому засобі масової інформації райдержадміністрації або райради та оприлюднивши на власному офіційному веб-сайті (за наявності).

Для здійснення розподілу земель необхідна реєстрація більшості осіб. Надалі протокол передається місцевій раді, яка його затверджує та приймає відповідні землі у комунальну власність. Тобто у протоколі слід зафіксувати, які землі передаються у комунальну власність, а які розпайовуються між членами (якщо залишились досі не розпайовані землі та члени, які не отримали пай).

Граничний строк розподілу земель колективної власності між власниками паїв та їх спадкоємцями – 01 січня 2025 року. З 01 січня 2025 року такі землі передаються у комунальну власність у порядку визнання майна безхазяйним (окрім невитребуваних часток (паїв) та сформованих за їх рахунок земельних ділянок, а також нерозподілених ділянок), тобто за рішенням суду.

Земельні ділянки, передані до комунальної власності на підставі ст. 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», підпадають під дію мораторію та не можуть бути відчужені, крім вилучення (викупу) для суспільних потреб.