Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Установи району та територіальні органи центрального органу виконавчої влади

Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації»

Аналіз
регуляторного впливу розпорядження
голови Первомайської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації»


1. Визначення та аналіз проблеми.

   Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
   У Центрі буде забезпечено організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна" при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через державного адміністратора (адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
   Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже важливою, оскільки має на меті вирішення цілого ряду організаційних питань.

2. Визначення цілей державного регулювання.

   Прийняття Первомайською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – державного адміністратора (адміністратора), територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі, а саме:

 • забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;
 • забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
 • надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів консультантів адміністративних органів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;
 • мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
 • запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

   Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
   У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.
   Від такої альтернативи необхідно відмовитись.
   Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірне положення про центр надання адміністративних послуг, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 118, не враховує всі особливості роботи Центру, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.
   На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.
   Отже, обирається затвердити розпорядження «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації».

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання проблеми.

   Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Регламенту Центру надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
 • забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;
 • завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру.

   Реалізація цього регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо організації надання адміністративних послуг в одному приміщені через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
   Даним розпорядженням визначаються конкретні положення роботи Центру, механізм взаємодії адміністратора (державного адміністратора) з представниками: органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які задіяні у забезпеченні виконання покладених на Центр завдань з організації надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості і досягнення встановлених цілей.

   Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Проект розпорядження негативних чинників немає.
   Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Визначення очікуваних результатів.

Сфера дії
Витрати
Вигоди
Органи влади
На утримання Центру надання адміністративних послуг.
-відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
-дотримання принципу організаційної єдності;
-раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
-мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
-мінімізація корупційної складової;
-оперативність вирішення питань,
пов’язаних з наданням  адміністративних послуг;
-формування в суспільстві позитивного іміджу влади.
Суб’єкти
господарювання
 
Плата за надання адміністративних послуг згідно чинного законодавства.
Інші додаткові витрати неплануються.
 
- доступність та зручність;
-мінімізація часу на очікування в черзі;
-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів
(бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними
можливостями (особливими потребами);
-чітке визначення переліку
документів, необхідних для
отримання відповідної
адміністративної послуги;
-отримання адміністративних
послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
-мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату
надання адміністративної послуги;
-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
-отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних
послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
Населення
 
Плата за надання
адміністративних послуг згідно чинного законодавства.
Інші додаткові витрати не плануються.
 
-доступність та зручність (місце
розташування, режим роботи
ЦНАП);
-мінімізація часу на очікування в
черзі;
-належні умови для очікування та
заповнення необхідних документів
(бланків, заяв тощо), у тому числі
для осіб з обмеженими фізичними
можливостями (особливими
потребами);
-чітке визначення переліку
документів, необхідних для
отримання відповідної
адміністративної послуги;
-отримання адміністративних
послуг у одному приміщенні за
принципом "єдиного вікна";
-мінімізація кількості відвідувань
ЦНАП для отримання результату
надання адміністративної послуги;
-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послу
ги;
-отримання у приміщенні ЦНАП
професійних консультацій щодо
порядку надання адміністративних
послуг та допомоги в оформленні
документів, необхідних для їх
отримання;
-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
-доступ суб'єктів звернень до
інформації про стан, хід та
результати розгляду їх звернень.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

   Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

   У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

 • кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;
 • кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;
 • кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;
 • час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
 • кількість наданих адміністративних послуг;
 • середній час надання адміністративної послуги;
 • кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

   Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Первомайського району та суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Первомайському районі.
   Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.
   Передбачається, що час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.
   Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений на офіційному сайті Первомайської районної державної адміністрації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

   Заходи відстеження будуть здійснюватись сектором адміністративно-дозвільних процедур, у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.
   З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
   Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.
   Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття регуляторного акту.
   Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

Розробник:

Завідувач сектора-адміністратор сектора
адміністративно-дозвільних процедур
апарату райдержадміністрації                                                                                      С. А. Дзюба