Українська
Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

  розпорядження голови райдержадміністрації від 03.02.2023 рік № 18-р/в
Формат: PDF | Добавлен: 20/05/2024 10:17:59
447Kb Скачать скачать
  Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини при Первомайській райдержадміністрації у новій редакції
Формат: DOC | Добавлен: 01/05/2023 13:21:09
160Kb Скачать скачать

 Кодекси та закони

1. Сімейний кодекс України

2. Цивільний процесуальний кодекс України

3. Цивільний кодекс України

4. Кодексу законів про працю України

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення

6. Кримінальний кодекс України

7. Житловий кодекс України

8. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

9. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

10. Закон України «Про охорону дитинства»

11. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

12. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

Постанови

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», зі змінами

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», зі змінами.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6.02.2006 № 107 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 № 564 і від 26 квітня 2002 № 565»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 569 «Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1432 «Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 952 «Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей»

 

Накази

1. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.07.2010 р. № 2256 «Про затвердження форми звітності № 1-ОПС (річна) «Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Інструкції щодо її заповнення»

2. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 20.10.2010 р. № 104 «Про затвердження форм оперативних даних та кількісних показників про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

3. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 №4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування»

4. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 05.12.2008 № 186 «Про затвердження зразків, форм та вимог до оформлення документів з питань усиновлення»

5. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 18.06.2008 № 82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання»

6. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 302/80/49 від 02.02.2007 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання»

7. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 16 червня 2004 року № 78 „Про затвердження Порядку повернення дітей, які самовільно залишили сім’ї та заклади соціального захисту, до місць їх постійного проживання (перебування)”

8. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.09.2009 р. № 3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

9. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 04.12.2009 р. № 4259 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту від 22.06.2006 № 2115»

10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 2 вересня 2009 р. № 657 «Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 № 1069/17085

11. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2010 р. № № 2580/786/649 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49»

12. Наказ Міністерства юстиції України від 9.10.2008 №1722/5 «Про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації»

13 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 №479 «Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

14. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.02.2007 №313 «Про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити дитину»

15. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини №33 від 30.03.2009 "Інструкція з діловодства у Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини"

16. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справах України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 року №5/34/24/1