Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

 Надання деяких соціальних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” № 1105 від 23.09.1999 (із змінами) встановлено, що закупівля соціальних послуг, у тому числі на необхідний догляд за потерпілим, здійснюється та розраховується відповідно до оцінки потреб потерпілого відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (далі – Постанова № 438) визначено, що розмір щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім’ї потерпілого та/або іншою особою, розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, обчислюється згідно з визначеною медичним висновком потребою в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, та/або додатковому харчуванні, та/або предметах догляду за потерпілим виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.

У 2023 році розрахунок здійснювався виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, установленого статтею 8 Закону України від 03.11.2022 № 2710- IХ “Про Державний бюджет України на 2023 рік” з 01.01.2023 у розмірі 6700 гривень.
Статтею 8 Закону України від 09.11.2023 № 3460-IХ “Про Державний бюджет України на 2024 рік” установлено розмір мінімальної заробітної плати 
у 2024 році: з 01.01.2024 – 7100 гривень, з 01.04.2024 – 8000 гривень.
Розмір щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім’ї потерпілого та/або іншою особою, якому визначено потребу у:
⦁спеціальному медичному догляді, — становить розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;
⦁постійному сторонньому догляді, — становить половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;
⦁побутовому обслуговуванні, — становить чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати.
Розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду у випадку, якщо потерпілому визначено потребу в:
⦁спеціальному медичному догляді, — становить 1/4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації;
⦁постійному сторонньому догляді, — становить 1/6 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.
У разі невстановлення потреби у спеціальному медичному догляді або в постійному сторонньому догляді розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.
Розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання:
⦁продуктів харчування, — становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації;
⦁одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, — становить 1/10 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.
Якщо встановлено, що потерпілий потребує відразу кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом.
 
 
 
 

 Як провести аудит трудових книжок перед скануванням: перші кроки

Документи в електронному вигляді – це не лише додаткові можливості для людини, а й вимога часу. Електронна трудова книжка – це цифровий варіант паперової трудової книжки. Її впроваджено для удосконалення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу та ризиків пошкодження чи втрати паперових документів. Також це забезпечення зручного доступу працівників до даних про свою трудову діяльність, набутий страховий стаж, а в майбутньому – можливість автоматично оформити пенсію без відвідування Пенсійного фонду України. 
Оцифрувати трудову книжку може як фізична особа, так і роботодавець за своїх працівників (підстава — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 р. № 1217-IX).
Перед тим як подавати скановані копії трудових книжок для оцифрування через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, необхідно провести їх ретельний аудит.
Крок 1. Перевірте правильність написання:
прізвища, ім’я та по батькові (ПІБ) – мають бути вказані повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами;
дати народження.
Вони мають відповідати даним паспорту.
Особливу увагу необхідно звернути на оформлення записів про зміну ПІБ:
колишнє прізвище (як правило, у жінок) має бути закреслено однією рискою і поряд записане нове;
на внутрішньому боці обкладинки обов’язково має вказуватися інформація про документ, на підставі якого виправлено запис (паспорт, свідоцтво про народження/шлюб тощо), його реквізити: номер та дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом особи, яку уповноважує установа, та печаткою.
Крок 2. Перевірте наявність необхідних підписів та печаток на титульному аркуші трудової книжки:
підпис власника трудової книжки;
підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок на підприємстві;
наявність печатки підприємства (або відділу кадрів), на якому заповнювалася трудова книжка.
Крок 3. Уважно вивчіть усі записи в розділі «Відомості про роботу»:
у записах про прийняття на роботу та звільнення з роботи повинна зазначатися дата початку виконання роботи, повне найменування підприємства, організації чи установи, назва посади чи професії, а також номери та дати наказів про прийняття/звільнення;
якщо за час роботи назва підприємства змінювалася, то окремим рядком має бути зроблено запис про перейменування із зазначенням розпорядчого акту, його дати та номеру;
записи про звільнення чи переведення мають бути здійснені відповідно до чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю закону;
записи про звільнення мають бути засвідчені печатками.
Як усунути виявлені недоліки?
Якщо у трудовій книжці відсутній запис про зміну прізвища, або виявлено помилку в написанні ПІБ, зробити/виправити ці дані може роботодавець того підприємства, де ви працюєте зараз. 
Якщо підприємство, яке внесло до трудової неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить його правонаступник. 
Якщо ім’я, по батькові або прізвище, зазначені в трудовій книжці, не збігаються з ім’ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом, – факт належності трудової книжки особі може бути встановлений у судовому порядку. 
Перелік документів, які підтверджують стаж для пенсії за відсутності в трудовій книжці необхідних записів або за наявності неправильних чи неточних записів про періоди роботи, визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12.08.1993 р. № 637. 
Перед скануванням трудової книжки необхідно звернути увагу, щоб всі записи в ній були виконані охайно, без закреслення чи виправлення.
Якщо ви не виявили жодних недоліків під час заповнення трудової книжки, то можете сканувати свій документ та завантажувати його в особистому кабінеті на вебпорталі Фонду https://portal.pfu.gov.ua/.
 

 Щодо бланків посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 
Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
 11.07.2018 № 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадянˮ Міністерство соціальної політики України забезпечує виготовлення бланків посвідчень і вкладок до них.
У зв’язку з відсутністю бланків посвідчень, до заміни їх на посвідчення встановленого зразка, при наданні пільг, компенсаційних виплат, призначенні пенсій та додаткових пенсій за шкоду заподіяну здоров’ю громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, приймаються довідки, які підтверджують відповідний статус, при призначенні пенсій та додаткових пенсій за шкоду заподіяну здоров’ю відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, до заміни їх на посвідчення встановленого зразка.
Крім того, опрацьовується питання розроблення електронної форми посвідчення для розміщення в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, оскільки на сьогодні одним із напрямів діяльності Мінсоцполітики є забезпечення переведення усіх посвідчень в електронну форму разом зі зміною (спрощенням та уніфікацією) механізму надання посвідчень. 

                                                     Вимоги до страхового стажу при призначенні пенсії за віком

 
Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії при досягненні 60-річного віку, визначена Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Починаючи з 2018 року норма тривалості стажу щороку збільшується на один рік, і якщо у 2018 році вона становила 25 років, у 2022 році – 29 років, у 2023 році – 30 років, то вже починаючи з 01 січня 2024 року для призначення пенсії за віком при досягненні 60 років необхідно набути не менше 31 року страхового стажу як для чоловіків, так і жінок.
Отже, з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 31-го року. Якщо у людини немає такого стажу, то у 63 роки зможуть вийти на пенсію громадяни зі страховим стажем від 21-го до 31-го року. У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-х років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Зрозуміло, за наявності визначеного страхового стажу, — від 15-ти до 20-ти років (протягом 2024 року).
Додатково повідомляємо!
На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) застраховані особи та пенсіонери мають можливість отримувати дані персональної електронної облікової картки застрахованої особи та інші відомості з Реєстру застрахованих осіб (інформація про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), сплачені страхові внески, набутий страховий стаж). Увійти до особистого кабінету на вебпорталі Фонду можна за логіном, за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), за допомогою системи GovID та Дія.Підпис.
Якщо вам потрібен доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі - користуйтесь мобільним застосунком Пенсійний фонд. Щоб скористатись застосунком, необхідно завантажити його з App Store чи Google Play на свій пристрій.
 
 

 

 

 

 

  Щодо зарахування до страхового стажу

 

періоду роботи в колгоспі після 1965 року на підставі показань

 

 

двох свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі та мають документи про період роботи в колгоспі

 

 
Пунктом 18 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (далі - Порядок № 637) передбачено, що за відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі та мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються до стажу роботи на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджений двома або більше свідками (пункт 25 Порядку № 637).
Враховуючи положення Порядку № 637, для підтвердження періоду роботи в колгоспі показаннями свідків, в тому числі й після 1965 року, достатньо документів про ліквідацію колгоспу, довідок архівних установ про відсутність в архівних фондах документів колгоспу, показань свідків
 
(з урахуванням вимог пункту 25 Порядку № 637), які б знали заявника по спільній з ним роботі в колгоспі, та їх документів про роботу в колгоспі за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
 

                     Оновлено мобільний додаток «Пенсійний фонд»

 
Якщо вам потрібен доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі - користуйтесь мобільним застосунком «Пенсійний фонд».
 
На сьогодні 1 млн+ користувачів активно використовують застосунок, щоб комунікувати з Фондом, користуватись впровадженими сервісами - отримувати інформацію про страховий стаж, заробітну плату та інше.
 
Щоб скористатись застосунком «Пенсійний фонд», необхідно завантажити його з App Store чи Google Play на свій пристрій.
 
Мобільний застосунок пропонує чотири варіанти авторизації: за логіном, за електронним цифровим підписом, за допомогою системи GovID. Наразі відбулося оновлення цих сервісів. Відтепер у мобільному додатку «Пенсійний фонд» реалізовано спосіб автентифікації за Дія. Підпис.
 
Завдяки інсталяції серверного і клієнтського ПО Мобільного додатку версії 8.0. відкриваються можливості нових функцій та модифікацій, а саме:
 
Реалізовано формування та подачу заяв до ПФУ:
-заява про призначення та надання житлової субсидії;
-заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
-заява щодо перерахунку раніше призначених житлової субсидії або пільги;
-заява про виплату житлової субсидії або пільги;
-заява про припинення виплати субсидії або пільги;
-заяви про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
-заяви про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
-заяви про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг;
-заяви про здійснення страхової виплати;
-заяви про компенсацію витрат;
-заяви про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян.
 
Розроблено новий розділ «Моя субсидія».
 
Розроблено новий розділ «Мої пільги».
 
Реалізовано формування та подачу до ПФУ заяви про приєднання.
 
Надано можливості формування платіжного документа та сплати добровільного внеску по кожній заяві, поданій користувачем за себе або на користь іншої особи.
 
Реалізовано формування та подачу особою, на користь якої сплачені внески, заяви про відмову від сплачених внесків за договором про добровільну участь.

                                                                   Підтвердження стажу роботи

внутрішньо переміщеним особам показаннями свідків
 
Стаж роботи за відсутності документів у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій російською федерацією території України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також у разі, коли майно (документи) підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (незалежно від місця їх реєстрації на території України) розташоване на території України та/або пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна (документів) можна підтвердити за допомогою свідків.
У такій ситуації свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві (в установі, організації) та мають документи про свою роботу за той час, стосовно якого і підтверджують роботу заявника.
 
 
 
 
На підставі показань не менше двох свідків органи Пенсійного фонду підтверджують стаж роботи внутрішньо переміщеним особам та приймають рішення щодо визначення права на пенсію.

                                                                              Шановні громадяни!

 
Якщо у вас виникли питання щодо призначення/перерахунку/виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат ви можете звернутись за оновленимителефонами “гарячих ліній”, які працюють в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
Мобільні телефони “гарячих ліній” для жителів міста Миколаєва та Миколаївської області: +380686687809; +380502678424; +380638690679; +380997749397; +380960250663; +380934837662.
 • КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН М. МИКОЛАЇВ - (0512) 63 48 38;
 • М. БАШТАНКА, М. СНІГУРІВКА - (05158) 2 76 71;
 • М. ВОЗНЕСЕНСЬК - (05134) 3 27 51; +380976163648;
 • СМТ БРАТСЬКЕ - (05131) 9 25 86; +380976163648;
 • СМТ ВЕСЕЛИНОВЕ - (05163) 2 11 60; +380976163648;
 • СМТ КРИВЕ ОЗЕРО - (05133) 2 27 92;
 • СМТ ВРАДІЇВКА — (05133) 2 27 92;
 • СМТ ДОМАНІВКА - (05152) 9 17 70;
 • М. ОЧАКІВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН (МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) - (05154) 3 00 81, +380963610749;
 • СМТ БЕРЕЗАНКА - (05153) 2 16 31, +380963610749;
 • М. ПЕРВОМАЙСЬК - (05161) 7 51 70, +380993431448;
 • М. НОВИЙ БУГ - (05151) 9 32 70;
 • СМТ БЕРЕЗНЕГУВАТЕ - (05168) 9 17 56;
 
 
 • СМТ КАЗАНКА - (05151) 9 32 70;
 • М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК - (05136) 5 87 62;
 • СМТ АРБУЗИНКА - (05132) 3 12 39;
 • М. НОВА ОДЕСА - (05167) 2 15 86;
 • СМТ ЄЛАНЕЦЬ - (05159) 9 14 07.
 
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ: (0512) 44 14 05
 

 Більшість субсидій на опалювальний період буде призначено автоматично

 
Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
 • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
 • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
На опалювальний період 2023 – 2024 роківрозрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн.
Тобто, громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.
Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.
Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року.

                                                               Фінансування пенсійних виплат ВПО

 
У вересні особам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на виплату пенсій, неотриманих за минулі періоди, додатково спрямовано 536 млн грн.
Уряд, постановою від 05.09.2023 № 944, вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік, збільшивши до 1 млрд грн цільові призначення на виплату пенсій за минулі періоди особам з числа ВПО.
Пенсіонерам з числа ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам з числа ВПО визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.
Наступну виплату пенсіонерам з числа ВПО планується провести у жовтні 2023 року.
 

                                        Що потрібно зробити, щоб відновити втрачене чи

пошкоджене пенсійне посвідчення?
 
Пенсійне посвідчення – документ, що підтверджує призначення пенсії.
Якщо втрачено/пошкоджено пенсійне посвідчення, пенсіонер може отримати новий документ. Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення.
Зробити це можна, звернувшись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України, або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) чи за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд”.
При особистому зверненні пред’являється паспорт та заповнюється відповідна заява, до якої додається фото.
На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі “Щодо пенсійного забезпечення”.
Якщо подавати заяву з мобільного застосунку “Пенсійний фонд”, потрібно обрати вкладку “До ПФУ”: розділ “Комунікації до ПФУ” – “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.
Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Фонду необхідно підготувати скановані копії документів: паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотографії.
 
 
Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в обраному сервісному центрі Фонду (зазначається в заяві).
Електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення пенсійного посвідченням, має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.
Довідково:
Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 03.11.201 №26-1 (із змінами).
 

                                Заяву про надання соціальної послуги догляду вдома

можна подати онлайн
 
Порядок організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 438.
Пенсійний фонд України реалізував сервіс подання заяв про надання потерпілим соціальної послуги догляду вдома.
Відтепер потерпілі на виробництві, яким визначено потребу в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, для одержання щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом їх сім’ї (іншими особами) можуть подати заяву про надання відповідної соціальної послуги через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Довідково!
Щомісячна грошова компенсація надається потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання з урахуванням результатів оцінювання їх потреб у соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України “Про соціальні послуги”. Оцінювання потреб здійснюється соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником за місцем проживання потерпілого.
 
 
Важливо!
У випадку фізичної неможливості проведення оцінювання потреб  потерпілого в соціальних послугах під час воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його припинення чи скасування у зв’язку з  тимчасовою відсутністю потерпілого за місцем його проживання, пов’язаною з перебуванням за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, послуга догляду вдома надається на підставі підтверджуючих медичних документів, без урахування результатів оцінювання потреб.
Як подати заяву про надання соціальної послуги через вебпортал Фонду?
1. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію Заява про надання соціальної послуги“.
3. Ознайомлюємося з інформацією у спливаючому вікні та натискаємо кнопку Продовжити”.
4. У наступному вікні обираємо опцію Заява про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім’ї або іншою особою ”.
5. Заповнюємо усі обов’язкові поля онлайн-форми заяви, позначені зірочкою:
 • обираємо головне управління Пенсійного фонду України (ОПФУ), вказуємо особу, яка потребує та звернулася за отриманням соціальної послуги;
 • натиснувши на кнопку “Тип послуги“, обираємо вид / види догляду з випадаючого списку та зазначаємо документ, що підтверджує право на отримання соціальної послуги;
 • вказуємо загальну інформацію про потерпілого (в т.ч. його паспортні та адресні дані), обираємо спосіб виплати.
Додаємо інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка здійснюватиме догляд, натиснувши кнопку Додати“.
У спливаючому вікні заповнюємо обов’язкові поля та натискаємо “Зберегти”.
6. Перед остаточним формуванням заяви та відправкою її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції Додати файл“, додаємо скановані копії документів, які підтверджують право на отримання обраних видів догляду (висновок лікарсько-консультативної комісії та/або медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписка з акта огляду медико-соціальною експертної комісії (довідка до такого акта огляду), та/або індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення)), ставимо позначки, що ознайомлені з умовами надання послуги та надаємо згоду на обробку даних.
7. Перевіряємо дані сформованої заяви та натискаємо кнопку Підписати та відправити в ПФУ.
8. Результат обробки поданої заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення”.

                                                                      Шановні громадяни!

Якщо у вас виникли питання щодо призначення/перерахунку/виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат ви можете звернутись за оновленимителефонами “гарячих ліній”, які працюють в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
Мобільні телефони “гарячих ліній” для жителів міста Миколаєва та Миколаївської області: +380686687809; +380502678424; +380638690679; +380997749397; +380960250663; +380934837662.
 • КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН М. МИКОЛАЇВ - (0512) 63 48 38;
 • М. БАШТАНКА, М. СНІГУРІВКА - (05158) 2 76 71;
 • М. ВОЗНЕСЕНСЬК - (05134) 3 27 51; +380976163648;
 • СМТ БРАТСЬКЕ - (05131) 9 25 86; +380976163648;
 • СМТ ВЕСЕЛИНОВЕ - (05163) 2 11 60; +380976163648;
 • СМТ КРИВЕ ОЗЕРО - (05133) 2 27 92;
 • СМТ ВРАДІЇВКА - (05135) 9 62 15;
 • СМТ ДОМАНІВКА - (05152) 9 17 70;
 • М. ОЧАКІВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН (МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) - (05154) 3 00 81, +380963610749;
 • СМТ БЕРЕЗАНКА - (05153) 2 16 31, +380963610749;
 • М. ПЕРВОМАЙСЬК - (05161) 7 51 70, +380993431448;
 • М. НОВИЙ БУГ - (05151) 9 32 70;
 • СМТ БЕРЕЗНЕГУВАТЕ - (05168) 9 17 56;
 • СМТ КАЗАНКА - (05151) 9 32 70;
 • М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК - (05136) 5 87 62;
 • СМТ АРБУЗИНКА - (05132) 3 12 39;
 
 • М. НОВА ОДЕСА - (05167) 2 15 86;
 • СМТ ЄЛАНЕЦЬ - (05159) 9 14 07.
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ: (0512) 44 14 05

                                     Пільговики можуть отримати невиплачені суми пільг,

які облікувались у грошовій безготівковій формі
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 340 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій”, пільговики можуть отримати невиплачені суми пільг.
Ідеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто АТ “Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики.
Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків.
Для отримання невиплачених сум пільг особа подає до органу Пенсійного фонду України заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначає:
- назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
- серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі;
- номер рахунку (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.
У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня 2022 року обліковувалися залишки коштів пільг, член його сім’ї, на якого поширювалися пільги і відомості про якого внесено до Реєстру, може отримати такі кошти, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми та копіями:
- свідоцтва про смерть пільговика;
- паспорта громадянина України (або чіткими фото паспорта громадянина України з розбірливим текстом, без будь-яких виправлень) або документа про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України пільговика;
- реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика.
У заяві член сім’ї померлого пільговика зазначає такі відомості про себе:
- власне ім’я та прізвище;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
- серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та номер тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), ким видано документ і дата його видачі;
- номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.

                                      Підтвердження факту перебування одного з подружжя

на утриманні померлого годувальника при оформленні пенсії
у зв’язку з втратою годувальника
 
Згідно статті 36 Закону України від 09.07.2023 № 1058-ІV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. До непрацездатних членів сім’ї  відносяться, зокрема дружина (чоловік), якщо досягли пенсійного віку або являються інвалідами. До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відноситься дружина (чоловік), якщо:
- були на повному утриманні померлого;
- одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.
За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються відомості про місце проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт.
Також для підтвердження інформації про місце проживання особа може надавати відомості про місце проживання, що були внесені до документів, визначених Законом України від 05.10.2021 № 1871-ІХ “Про надання
 
 
публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місце проживання в Україні”, зокрема, до паспортних даних особи.
Інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи вноситься до реєстру територіальної громади.
У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

                                        Заяви на страхові виплати можна подати онлайн

 
Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.
Відтепер постраждалі особи або члени їх сімей, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн:
 • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
 • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
 • заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
 • заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
 • заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).
Алгоритм дій наступний:
1. Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду Україниз допомогою КЕП.
 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію Заява на страхову виплату“.
3. Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку  Продовжити”.
4. У спливаючому вікні Заяви на страхову виплату” з наданого перелікуобираємо саме той тип заяви, який потрібно.
5. У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів (наведено у розділі V Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат , затвердженому постановою правління ФССУвід 19.07.2018 № 11).
6. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку Сформувати заяву”.
7. Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
 

                          Умови призначення субсидій на неопалювальний сезон

деяким категоріям одержувачів
 
Житлові субсидії з початку неопалювального сезону більшості домогосподарств продовжено автоматично, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарства.
Водночас, серед одержувачів є певна категорія громадян, якій субсидію буде призначено після надання заяви та декларації про доходи.
Відтак, житлова субсидія на неопалювальний сезон призначається за особистим зверненням осіб, членів домогосподарств (п.78 постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 № 878 (із змінами)), якщо:
 • у складі яких є особи, зазначені у пп. 3 п. 14 Положення  про порядок призначення субсидій (за винятком осіб, зазначених в абз. 6 — 11 пп. 3 п. 14 Положення);
 • які отримують житлову субсидію за місцем фактичного проживання як внутрішньо переміщені особи;
 • у складі яких є задекларовані особи;
 • у складі яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих (задекларованих) осіб менша, ніж кількість зареєстрованих (задекларованих) осіб;
 • які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 
 • які орендують житлове приміщення для проживання і звертаються за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.
У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.
Подати документи можна в один із способів:
- особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;
- поштою, на адресу органу Фонду;
- online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд;
- до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, військової адміністрації або посадової особи центру надання адміністративних послуг.
 

 Про призначення пенсій в разі втрати годувальника дітям військовослужбовців, осіб, звільнених  з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію згідно із  Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

 
Статтею 29 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”передбачено, що пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.
Законодавчо визначено, що право на призначення пенсії мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їх утриманні.
Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається, зокрема, непрацездатним дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.
Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:
-70 відсотків грошового забезпечення годувальника - членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті (батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї годувальника);
-50 відсотків грошового забезпечення годувальника, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка));
-30 відсотків від заробітку годувальника - сім’ям військовослужбовців, осіб, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2020 № 674 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” встановлено, що розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюється адресна допомога:
-до 7800 грн - членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, чи внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті (кожному з непрацездатних батьків,  дружині (чоловікові) та дитині);
-до 6100 грн - якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).

                                                                  Отримуйте послуги дистанційно

 
Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн сервіси Фонду.
Заходьте та реєструйтесь на вебпорталі електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології #BankID.
На вебпорталі Пенсійного фонду України користувачі мають можливість:
 • отримувати дані персональної електронної облікової картки застрахованої особи й інші відомості з Реєстру застрахованих осіб (інформація про дохід, сплачені страхові внески, набутий страховий стаж);
 • контролювати сплату роботодавцями страхових внесків;
 • мати доступ до наявних відомостей своєї електронної трудової книжки;
 • мати доступ до своєї електронної пенсійної справи (пенсіонери);
 • подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;
 • надіслати дані для внесення змін до пенсійної справи;
 • подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії чи пільги;
 • подати заяву-розрахунок щодо сплати за листками непрацездатності;
 • укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (Договір приєднання);
 
 
 • сформувати та подати заявуна страхову виплату;
 • подавати звернення (запити, пропозиції) та переглядати стан їх опрацювання;
 • одержувати та переглядати повідомлення від Фонду тощо.
Крім того, на вебпорталі реалізовано сервіс «Пенсійний калькулятор», за допомогою якого можна порахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Доступ до електронних сервісів ПФУ можна отримати як з комп’ютера, так і з телефона, завантаживши застосунок «Пенсійний фонд».

                                                          Коли подавати документи на субсидію?

 
За житловою субсидією можна звернутися в будь-який місяць року, у разі виникнення потреби в державній підтримці у Вашої родини.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Після закінчення терміну отримання субсидії органи Пенсійного фонду України здійснюють самостійно її розрахунок на наступний період без звернень громадян (крім окремих категорій домогосподарств, зокрема ВПО).
Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
У разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону вона призначається з початку такого сезону. А у разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом трьох місяців після підвищення тарифів, – субсидія призначається з місяця такого підвищення.

 Чи має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника дружина військового, який загинув на фронті, якщо вона виховує малолітню дитину загиблого?

 
Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також членів їх сімей врегульовано Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
За нормами цього Закону непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка зайнята доглядом за його дитиною віком до 8 років.
Пенсія в разі втрати годувальника в такому випадку призначається незалежно від віку і працездатності дружини та за умови, що дружина не працює (не проходить військову службу).
Водночас, у разі загибелі годувальника внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років, має право на пенсію незалежно від того чи вона працює (проходить військову службу).

 

 Подати документи на оформлення пільги можна online – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

 

 
Пропонуємо покроковий алгоритм дій:
 

Перед тим, як приступити до подання заяви готуємо скановані копії необхідних документів, зроблені з оригіналів.

 

• заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/ та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
• в особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу“;
• надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку “Продовжити”;
• у спливаючому вікні “Заяви на житлову субсидію чи пільгу” обираємо саме той розділ, який потрібний для призначення пільги;
• зайшовши в розділ “Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають на пільги“, заповнюємо електронну форму;

Додаємо до заяви підготовлені скан-копії документів.

 

• надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку “Сформувати заяву“, розміщену в кінці онлайн-форми;
• перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України;
• зайшовши в розділ “Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу”, крім загальних даних про заявника, зазначаємо усі необхідні дані;
• додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, дані про домогосподарство, членів домогосподарства (учасників звернення), інформацію про доходи-витрати членів домогосподарства.
Надалі повторюємо всі дії, як і при подачі заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги: надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, натиснувши кнопку “Сформувати заяву”, перевіряємо правильність заповнення сформованого документа та надсилаємо заяву до Фонду.
Детальніше:https://tinyurl.com/33fm4zhw
 

                                              Чи треба повідомляти органи Пенсійного фонду України 

про втрату пенсійної банківської карти?
 
З питаннями, що стосуються банківських сервісів, доцільно звертатися до відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся.
Як правило, нова банківська карта “прив’язується” до поточного банківського рахунку пенсіонера, і, в такому разі, повідомляти орган Пенсійного фонду про втрату картки не потрібно.
Якщо ж ви змінили рахунок у банку або змінили банк, то таку інформацію потрібно надати до органу Пенсійного фонду України обов’язково.
Для цього, до будь-якого зручного сервісного центру Фонду або через вебпортал електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua/) слід подати відповідну заяву, зазначивши нові банківські реквізити.
 

 Чи призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника

дитині військовослужбовця, який зник безвісти?
 
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї (в тому числі дітям) годувальника, якому, зокрема, надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин (ст. 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).
Діти належать до непрацездатних членів сім’ї, якщо не досягли віку
 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти – 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.
У членів сім’ї годувальника, якому надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Після виникнення права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, за її призначенням можна звернутись із заявою до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).
До заяви додаються документи:
 • паспорт дитини або законного представника;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
 
 
платника податків (за наявності);
 • свідоцтво про народження дитини;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Важливо!
Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи,
зниклої безвісти за особливих обставин.
Оскільки розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається, виходячи із тривалості страхового стажу годувальника, за наявності документів, які підтверджують його страховий стаж, – варто долучити їх до заяви.

 Категорії громадян, які мають право на разову грошову виплату

до Дня Незалежності України

 
Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань” від 20.03.2023 №2983-ІХ передбачено, що разова грошова виплата виплачується окремим категоріям громадян щороку до Дня Незалежності України в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України (до 2023 року разова грошова виплата виплачувалася щороку до
 05 травня).
Кабінетом Міністрів України 21 липня 2023 року затверджено постанову №754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв переслідувань”, якою затверджено Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначились, боронячи нашу країну, та Порядок використання коштів державного бюджету.
Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірі від 450 грн до 3100 грн. Розмір разової грошової виплати визначений окремо для кожної категорії громадян:
- особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
 • 1 групи - 3100 грн;
 • 2 групи - 2900 грн;
 • 3 групи - 2700 грн.
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання їх батьків - 1000 грн;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 3100 грн;
- членам сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге - 650 грн;
- учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським  режимом у тилу ворога - 450 грн.
Порядок використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань виокремлює чотири групи отримувачів разової грошової виплати:
 • особи, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання— група 1;
 • військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, служби судової охорони, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу (крім пенсіонерів) — група 2;
 • особи, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах — група 3;
 • інші особи (які не перебувають: на обліку  в органах Пенсійного фонду України, як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; на службі в силових міністерствах та відомствах; в установах виконання покарань  та слідчих ізоляторах) — група 4.
 • наразі здійснюються організаційні заходи щодо забезпечення виплати грошової допомоги разом з пенсією/щомісячним довічним грошовим утриманням для отримувачів 1 групи;
 • іншим особам (група 4) грошова допомога виплачується за їх зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) із заявою.
До заяви додаються:
документ, що посвідчує особу, та документ (відомості) про місце проживання;
- документ, що підтверджує відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера  облікової картки  платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);
-посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений  відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”;
-дані про номер поточного рахунку, відкритий на ім’я отримувача грошової допомоги в уповноваженому банку.
Виплата грошової допомоги одержувачів групи 2 та 3 буде проводитись на підставі інформації, наданої Пенсійному фонду України Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Головним управлінням Національної гвардії, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро, Державною податковою службою, Державною митною службою, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державним бюро розслідувань, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Службою судової охорони, Міністерством юстиції, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Офісом Генерального прокурора, Державною судовою адміністрацією, Державною спеціальною службою транспорту, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною
 
Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам визначено Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 в редакції Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”” від 21.09.2022 р. № 2620 (далі — Закон № 2620).
Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) та виплачується з першого дня непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду України (Стаття 15
 Закону № 2620).
Підставою для призначення допомоги по догляду за хворою дитиною є виданий у встановленому порядку або сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності.
Листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд за хворою дитиною. Зрозуміло, що це має бути офіційне працевлаштування для того щоб мати статус застрахованої особи.
Порядок видачі паперових листків непрацездатності для догляду за хворою дитиною визначає Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455.
Оформлення електронних лікарняних регулюється Порядком видачі   (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234.
Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років формується (видається) на період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж на 14 календарних днів. Після 14 днів лікарняний вже не виписується, а видається медична довідка, яка є підставою для того щоб отримати на роботі відпустку без збереження заробітної плати.
При стаціонарному лікуванні хворої дитини листок непрацездатності формується (видається) на період, коли дитина потребує індивідуального догляду за висновком лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК). Строк у цьому випадку може бути не до кінця перебування дитини у лікарні, а лише до того часу поки комісія визначить доцільним індивідуальний догляд.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною виплачується, якщо дитина ще не досягла 14 років. Але слід пам’ятати, що законодавством передбачено також виплату цієї допомоги по догляду за хворим членом сім’ї і відповідно, якщо дитині більше 14 років, застрахована особа має право отримати ці виплати. Водночас строк лікарняних, а відповідно і розмір виплат будуть значно меншими.
Листок непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі за дитиною, якій уже виповнилось 14 років, видають на строк до 3-х днів. Але залежно від побутових обставин та важкості перебігу захворювання, термін може бути подовженим до 7 днів.
Для догляду за дитиною, яка має статус постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, лікарняний видається на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.
У разі хвороби двох або більше дітей у сім'ї одночасно для догляду за ними видається один лікарняний. Якщо в періоді звільнення від роботи по медичній довідці за хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то довідка закривається і видається новий лікарняний. У разі хвороби (пологів) матері, опікуна або іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років чи виховує дитину з інвалідністю до 18 років, листок непрацездатності видають іншій працюючій особі, яка доглядає за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю до 18 років на період, коли мати за медичним висновком лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за дитиною не надається за період перебування застрахованої особи:
- у щорічній (основній чи додатковій) відпустці;
- відпустці без збереження заробітної плати;
- творчій відпустці;
- додатковій відпустці у зв'язку з навчанням.
Відповідно до частини 1 статті 4 Закону № 2620 уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є Пенсійний фонд України.
Згідно з частиною 1 статті 26 Закону № 2620 фінансування страхувальників для надання страхових виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності застрахованим особам здійснюється територіальними органами уповноваженого органу управління. Підставою для фінансування страхувальників є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок.
Заяви-розрахунки подаються страхувальником через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг пенсійного фонду України (через особистий кабінет).
Фінансування страхувальників здійснюється протягом трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

 

 

 Право пенсіонера на пільгу з оплати комунальних послуг визначає колишнє місце роботи та місце проживання

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.
Хто має право?
Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:
·                        педагогічні працівники;
·                        медичні та фармацевтичні працівники;
·                        спеціалісти із захисту рослин;
·                        працівники музеїв, бібліотек;
·                        працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.
Пільга залежить від доходу
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році це 3760 грн).
Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права. 
 
 
Необхідні документи:
Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями. 
На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).
Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі, потрібно надати:
– заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
– документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.
 Як звернутися
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:
·                        особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
·поштою, на адресу органу Фонду;
·online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

 

Документи для призначення житлової субсидії: що необхідно знати
 
Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).
Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):
 • договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
 • копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.
У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, і тому числі, довідку внутрішньо переміщеної особи.
Людина, яка звертається за призначенням субсидії, пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку).
Важливо!
Способи подачі документів:
особисто, через обраний (зручний, найближчий) сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
поштою, на адресу органу Фонду;
online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

 
 
 
Шановні громадяни!
 
Якщо у вас виникли питання щодо призначення/перерахунку/виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат ви можете звернутись за телефонами “гарячих ліній”, які працюють в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області
Мобільні телефони “гарячих ліній” для жителів міста Миколаєва та Миколаївської області: +380686687809; +380502678424; +380930154679; +380997749397; +380960250663; +380934837662.
 • КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН М. МИКОЛАЇВ - (0512) 63 48 38;
 • М. БАШТАНКА, М. СНІГУРІВКА - (05158) 2 76 71;
 • М. ВОЗНЕСЕНСЬК - (05134) 3 27 51; +380976163648;
 • СМТ БРАТСЬКЕ - (05131) 9 25 86; +380976163648;
 • СМТ ВЕСЕЛИНОВЕ - (05163) 2 11 60; +380976163648;
 • СМТ КРИВЕ ОЗЕРО - (05133) 2 27 92;
 • СМТ ВРАДІЇВКА - (05135) 9 62 15;
 • СМТ ДОМАНІВКА - (05152) 9 17 70;
 • М. ОЧАКІВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН (МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) - (05154) 3 00 81, +380963610749;
 • СМТ БЕРЕЗАНКА - (05153) 2 16 31, +380963610749;
 • М. ПЕРВОМАЙСЬК - (05161) 7 51 70, +380993431448;
 • М. НОВИЙ БУГ - (05151) 9 32 70;
 • СМТ БЕРЕЗНЕГУВАТЕ - (05168) 9 17 56;
 • СМТ КАЗАНКА - (05151) 9 32 70;
 • М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК - (05136) 5 87 62;
 • СМТ АРБУЗИНКА - (05132) 3 12 39;
 • М. НОВА ОДЕСА - (05167) 2 15 86;
 • СМТ ЄЛАНЕЦЬ - (05159) 9 14 07.
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ: (0512) 44 14 05

 

Механізм швидкого надання житлових субсидій
 
13 червня 2023 року Уряд ухвалив постанову № 601 “Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, яка дає можливість в рамках експериментального проекту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання.
Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлових субсидій.
Уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі – органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.
В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.
Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових
осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.
Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти.
Одночасно залишається можливість звернення з повним пакетом документів за діючим нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання.
Як реалізовуватиметься новий механізм
Форма заяви максимально спрощується. Необхідно буде внести лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який заявник бажає отримувати виплату. Потім заявник визначає зручний канал для комунікації та підписує спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява – паперова).
Решту інформації Пенсійний фонд отримуватиме з реєстрів та баз даних державного сегменту завдяки автоматизованому обміну інформацією.
Протягом 10 робочих днів триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої – замість заявника – повної форми заяви і декларації по кожному домогосподарству.
За результатами розгляду спрощеної заяви та сформованих, на основі інформації з реєстрів та баз даних заяви і декларації, орган Пенсійного фонду прийме рішення про призначення і розмір житлової субсидії (або відмову). І повідомить про це громадянина.
У випадку, якщо за результатами формування декларації, буде з'ясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидій, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтверджувальних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, Пенсійний фонд України може змінити своє рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково.
Також, відповідно до прийнятої постанови, для забезпечення житловими субсидіями найбільш вразливих верств населення:
- спрощено критерії їх отримання для прийомних та багатодітних сімей, родин, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю. Так, при призначенні житлової субсидії не враховуватиметься наявність в таких родин автівок, які є не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю;
- не враховуватимуться до сукупного доходу домогосподарств доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів;
- продовжено на рік існуючий механізм нарахування та виплат житлових субсидій і пільг на оплату ЖКП українцям, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією.
Крім того, прийнятою постановою внесено зміни до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, а саме:
- для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу - заява подається щороку;
- у разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зокрема, зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання), пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву;
- у разі зміни обставин, що впливають на розмір пільг, проводиться перерахунок розміру пільг з місяця виникнення таких обставин, при цьому якщо необхідно провести перерахунок пільг за минулі періоди строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується. Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика або неповідомлення ним про зміну обставин, що впливають на надання пільг, на вимогу уповноваженого органу повертаються пільговиком.

  

ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ  ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯНИ НАШОГО МІСТА ТА ОБЛАСТІ МОЖУТЬ ДИСТАНЦІЙНО, СКОРИСТАВШИСЬ:

 

1.                     Онлайн сервісами вебпорталу Пенсійного фонду України за посиланням http: //portal.pfu.gov.ua, який дозволяє:

-  подати заяву про призначення пенсії в «один дотик» або про її перерахунок;

-  отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, інші);

-  перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);

-  провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;

-  подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;

-  подати звернення (пропозицію тощо);

-  активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);

-  здійснити запис на прийом до фахівців Фонду області. 

 

2.     За номерами телефонів «гарячих ліній»:

https://www.pfu.gov.ua/mk/151842-perelik-telefoniv-garyachyh-linij-i-telefon-doviry-yaki-pratsyuyut-v-golovnomu-upravlinni-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-mykolayivskij-oblasti/

 

3.     Шляхом направлення звернень на:

- електронну адресу: post@mk.pfu.gov.ua;

- поштову адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1.

 

 

З повагою

начальник Головного управління                                       Олена СИЧУГОВА

 

Світлана Щербакова  44 14 40

 

 

 РЕЖИМ РОБОТИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

 

З 19 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ у ВСІХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРАХ Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області прийом громадян буде ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО. 

У зв’язку з обмежувальними заходами, прийнятими Урядом України, фахівці Головного управління Фонду області обслуговуватимуть громадян для вирішення виключно невідкладних питань, наприклад, оформлення документів для виплати допомоги на поховання.

Крім того, у період карантину працівники Фонду області припиняють обслуговування громадян на всіх віддалених робочих місцях в об’єднаних територіальних громадах Миколаївщини.

Отримати послуги з пенсійного забезпечення у цей період  можна дистанційно, скориставшись:

 

 

 • шляхом направлення звернень на:

 • електронну адресу: post@mk.pfu.gov.ua;

 • поштову адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1.

 

  ДОДАТКОВО ПОВІДОМЛЯЄМО, що відповідно до пп. 3, п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020 з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

 

  Закликаємо громадян України бути обережними та дотримуватись рекомендацій, які викладені на створеній Урядом інформаційній сторінці «Що треба знати про новий коронавірус?»: https://covid19.com.ua/#rec165642605

 

БЕРЕЖИТЬ СЕБЕ І СВОЄ ЗДОРОВ’Я!

 

  Чи можливо отримати персональні дані своїх родичів?
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:21
27Kb Скачать скачать
  Форма електроного звернення
Формат: JPG | Добавлен: 24/08/2020 19:19:08
23Kb Скачать скачать
  Перелік поштових скриньок, за якими можуть надсилатися звернення
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 19:19:08
20Kb Скачать скачать
  Про особливості успадкування недоотриманої пенсії
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:17
28Kb Скачать скачать

 Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області повідомляє, що з 15 квітня 2016 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії" від 29.03.2016 № 1043-VIII .

Відтак, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з                 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

З огляду на вищевказане,  у разі надання особою заяви на призначення (перерахунок) пенсії із наданням довідки за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв до 01 липня 2000 року, зазначена довідка може бути врахована для призначення (перерахунку) розміру пенсії тільки після обов’язкової перевірки первинних документів, на підставі яких було видано зазначену довідку.

У зв’язку із вищевикладеним, нагадуємо керівникам підприємств, установ, організацій, про необхідність підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянам для призначення (перерахунку) пенсій та дотримання вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадках ліквідації, банкрутства, реорганізації.

 

Керівництво Первомайського об’єднаного управління Пенсійного фонду України

 

 

  Подання електронної декларації при звільненні
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:19
24Kb Скачать скачать
  Звільнення: відповідальність та строки проведення повного розрахунку
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:19
24Kb Скачать скачать
  Перерахунок пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання і пенсій в разі втрати годувальника із зазначених причин
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:22
23Kb Скачать скачать
  Переведення пенсій, призначених за спец законами, на пенсію на загальних підставах
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:22
23Kb Скачать скачать
  ПАМ'ЯТКА ДЕКЛАРАНТУ
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:10:31
28Kb Скачать скачать
  Про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та доплату до мінімального страхового внеску
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:14
25Kb Скачать скачать
  До уваги бухгалтерів! Правильно формуємо місячну звітність.
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:19:18
29Kb Скачать скачать

 Про легальну зайнятість та добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

Щодня безліч наших громадян отримують візи та від’їжджають для працевлаштування за кордоном. Як правило, більшість таких осіб мають нелегальні заробітки, тому їм до страхового стажу не зараховується жоден день, і як наслідок - мізерна пенсія в майбутньому. Тому, важливою місією працівників Пенсійного фонду є донести до людей інформацію про наслідки нелегального працевлаштування та про можливість добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Адже як відомо, останнім часом пенсійні питання є досить актуальною темою для населення України.

На жаль, сьогодні багато хто з громадян не зовсім усвідомлюють, а дехто й не хоче усвідомлювати зміст пенсійної реформи, яка відбувається в Україні. Пенсія – це не допомога і не подарунок від держави, а індивідуальний кропіткий результат багаторічної праці кожного.

Зазвичай, молодь не думає про заощадження на старість. У молодих людей є більш нагальні потреби – їм необхідні гроші на житло, на виховання дітей, на освіту тощо. Але навіть незначні, однак регулярні страхові внески на пенсійне страхування у молодому віці дають особі в майбутньому суттєві пенсійні заощадження.

До того ж, держава дає змогу громадянам подбати про свою майбутню пенсію за різних життєвих обставин шляхом добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка дає змогу громадянам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, набути пенсійних прав на рівні з громадянами, для яких участь у пенсійному страхуванні є обов’язковою.

Так, згідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 1 січня 2004 р. запроваджена формула розрахунку пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались страхові внески. Тобто,  при розрахунку пенсії визначається страховий стаж людини – період, протягом якого вона підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях, і той місяць, за який внески до Пенсійного фонду не сплачені, не включається до страхового стажу. Це значить, що соба, яка не працює, або працює нелегально, отримуючи зарплатню "в конверті", і відповідно не сплачує внески - не набуває страхового стажу. За ці періоди життя в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні. При призначенні пенсії це негативно вплине на розмір пенсійної виплати.

Тому, для подібних випадків держава визначає право громадян на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.  Договір про добровільну участь може передбачати одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Це у випадку коли громадянину потрібно "докупити" певну кількість місяців чи навіть років, яких не вистачає до необхідного стажу для пенсії. Можливий і інший варіант, коли людина не працює, або працює не офіційно, але за договором добровільної участі сплачує щомісяця за себе єдиний соціальний внесок. За кожен місяць доведеться сплатити суму не меншу за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Щоб укласти договір особа має подати до територіального органу доходів і зборів за місцем проживання заяву за встановленою формою. 

 Про страховий стаж фізичних осіб-підприємців

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – далі Закон 1058-IV).

Страховий стаж вимірюється в місяцях та є однією із основних складових при визначенні розміру майбутньої пенсії.

Від розміру стажу залежить:

-            право особи на той чи інший вид пенсії;

-            розмір призначеної пенсії.

До страхового стажу зараховуються:

-            періоди, за які було сплачено страхові внески;

                       -    періоди трудової діяльності до 01 січня 2004 року (до набрання чинності Закону 1058-IV) на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (п. 4 ст. 24 Закону 1058-IV). Тобто, стаж враховується так, як вимагає Закон України від 05.11.1991  № 1788-ХІІ "Про пенсійне забезпечення".

Мінімальний страховий внесок – це сума грошових коштів, визначена шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на місяць, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків, на розмір страхового внеску, установлених законом на день отримання заробітної плати (доходу) для окремих категорій застрахованих.

Таким чином, до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із ст. 26 Закону 1058-IV для фізичних осіб-підприємців включаються:

- періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку;

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

            Щомісячна сплата страхових внесків особою, яка підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню у розмірі не нижче мінімального страхового внеску є підставою для включення такого періоду страхового стажу для обчислення розміру її пенсії.

Якщо сума внесків, сплачених за календарний місяць застрахованою особою, нижче мінімального страхового внеску, така особа може здійснити доплату страхових внесків до мінімального розміру. Така доплата провадиться застрахованою особою добровільно за її рішенням.

           

Ольга Калінічева, перший заступник

начальника  Первомайського об’єднаного

управління ПФУ Миколаївської області

ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧЕРГИ – ВИКОРИСТОВУЙТЕ

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ПФУ!

У наш час динамічного розвитку інформаційних технологій все більший об’єм інформації передається в електронній формі (листи, договори, фото, відео тощо). Електронний документообіг став одним з тих інструментів, що в змозі забезпечити потреби сьогодення в швидкому обміні інформацією. 

На вимогу часу, Пенсійним фондом України запроваджено надання електронних послуг за допомогою веб-порталу (надалі веб-портал ПФУ). Використовуючи веб-портал ПФУ, можна контролювати офіційний розмір нарахованої заробітної плати (доходу), а також факт сплати та зарахування внесків на соціальне страхування роботодавцем або особисті внески (за результатами підприємницької або іншої діяльності, якщо укладено договір добровільного страхування, проведена доплата до розміру мінімальної заробітної плати), накопичений страховий стаж. Розмір нарахованої заробітної плати (доходу), період накопиченого страхового стажу будуть використані при обчисленні соціальних виплат. Якщо особа вже пенсіонер, то можна перевірити розмір та дату  пенсійної виплати тощо.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що при роботі на веб-порталі ПФУ Ви маєте можливість надіслати будь-яке повідомлення, лист або запит на підготовку для Вас документів (довідок), які розглядаються Пенсійним фондом як офіційний документ. І Вам не треба з’ясовувати часи роботи ПФУ, витрачати кошти на транспорт чи конверт, папір, принтер – веб-портал ПФУ працює цілодобово і доставить Ваш запит в електронній формі (режим роботи он-лайн). Також, на порталі реалізована можливість попереднього запису на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування; попереднє замовлення документів (довідка про розмір пенсії, страховий стаж тощо). 

Важливим, також, є контроль достовірності інформації, що відображена в обліковій картці. Своєчасне реагування на виправлення помилкової інформації забезпечить розгляд Ваших документів на отримання соціальних виплат без перешкод.

Отже, веб-портал є інструментом, який надає можливість налагодити зручну та оперативну взаємодію між органами Пенсійного фонду та громадянами. Для використання можливостей веб-порталу Вам необхідно пройти реєстрацію. Для цього треба виконати 2 кроки:

1. Відвідати будь-яке управління ПФУ та отримати унікальний код реєстрації (при собі мати документ, що засвідчує Вашу особу і довідку про ідентифікаційний номер);

2. На сторінці веб-порталу ПФУ зазначити: унікальний код, електронну адресу та самостійно визначені ім’я (логін) та пароль.

Якщо Ви маєте електронний цифровий підпис, то Ви можете пройти он-лайн реєстрацію. В такому випадку не треба відвідувати управління ПФУ. Он-лайн реєстрація на веб-порталі відбувається автоматично при зчитуванні електронного цифрового підпису.

З інформацією про те, як стати користувачем веб-порталу ПФУ Ви можете знайомитись також на сайтах http://portal.pfu.gov.ua/,  http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index.

 

 

 За послугами - до органів Пенсійного фонду.

 

Як відомо, для вирішення різноманітних пенсійних питань громадяни звертаються до управлінь Пенсійного фонду. Але слід відмітити, що в органах Фонду допомогти можуть не лише пенсіонерам, адже перелік послуг, які надаються у відомстві, досить значний і постійно розширюється.

Тож нагадаємо, що до послуг, які надаються Первомайським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Миколаївської області відносяться:

- консультація громадян з питань пенсійного законодавства;

-  надання інформації з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- призначення  та перерахунок пенсії;

- призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною;

- встановлення надбавок, підвищень, додаткової пенсії, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством;

- видача пенсійних посвідчень (у тому числі електронних посвідчень);

- підтвердження на комісії стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років;

- зміна способу виплати пенсії та виплата недоотриманої пенсії;

- переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання;

-  видача довідок про розмір пенсії та перебування на обліку;

- оформлення допомоги на поховання;

- надання послуг в електронному вигляді;

- надання інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів;

- правова оцінка документів для призначення (перерахунку) пенсій;

- розгляд заяв від осіб відповідно до закону України "Про звернення громадян";

- поновлення виплати пенсії.

Отже, з наведеного переліку послуг стає зрозуміло, що в Первомайському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області послуги та консультацію можуть отримати не тільки одержувачі пенсій, а й люди передпенсійного віку, та й узагалі всі громадяни, які цікавляться тим, як за них роботодавці сплачують страхові внески, скільки років стажу вони мають тощо.

Водночас варто пам’ятати, що є послуги, які надають лише на місцях, а є питання, вирішити які допоможуть і в головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області, і безпосередньо в Пенсійному фонді України. На "вищому рівні" надають переважно консультаційні послуги, розв’язують проблеми правомірності дій фахівців, розглядають звернення та скарги.

Первомайським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Миколаївської області також облаштовані пункт обслуговування громадян у відділенні Державного Ощадного банку України №10014/0118 за адресою:  м. Первомайськ, вул. Театральна, 7, та віддалене робоче місце в Кам'яномостівській об’єднаній територіальній громаді, де перелік послуг дещо менший. Тут здійснюється правова оцінка документів, надається довідкова інформація (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду, режим роботи, порядок прийому та обслуговування осіб в органах Пенсійного фонду), видаються замовлені довідки, оригінали трудових книжок, пенсійні посвідчення, надається перелік документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання, забезпечується доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду, надання допомоги в користуванні ними. Варто зазначити, що в таких пунктах асортимент пенсійних послуг постійно збільшується, і в перспективі тут допомагатимуть пенсіонерам за всіма пенсійними напрямами. 

Останнім часом популярністю серед  громадян користуються також електронні ресурси, зокрема веб-портал Пенсійного фонду України. Показово, що веб-портал надає послуги кожній особі індивідуально та працює з дотриманням вимог до захисту інформації. Тут також можна отримати різнопланову інформацію: від даних з Реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та власної пенсійної справи до замовлення довідок, так би мовити, не виходячи з дому.

 

                                      Основне про пенсія по інвалідності

 

Статтею 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) визначено, що пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: особам з інвалідністю І групи - 100 % пенсії за віком;  особам з інвалідністю ІІ групи - 90 % пенсії за віком; особам з інвалідністю ІІІ групи - 20 %  пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону (враховуючи набутий страховий стаж особи та заробіток, з якого сплачувалися внески).

Водночас до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується також період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою загальновстановленого пенсійного віку.

За наявності необхідного страхового стажу непрацюючі особи з інвалідністю на їх вибір мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі  пенсії за віком обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону. По суті це розмір пенсії за віком.

За наявності підстав як до пенсії по інвалідності, так і до пенсії за віком встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Зокрема постановою Кабінету Міністрів України "Про підвищення пенсійного забезпечення громадян" від 16.07.2008 № 654 передбачено встановлення надбавки на догляд у розмірі 50 гривень:

1) особам з інвалідністю І групи;

2) самотнім особам з інвалідністю ІІ групи,  які потребують постійного стороннього догляду;

3) самотнім особам з інвалідністю ІІ групи, які досягли пенсійного віку;

4) самотнім особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку;

5) самотнім одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Зазначена надбавка встановлюється зазначеним категоріям громадян, які отримують пенсії за законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Встановлення надбавки на догляд не передбачено для тих пенсіонерів, що одержують пенсії, призначені за іншими законами, та пенсіонерів, які вже отримують державну соціальну допомогу  на догляд відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

За чинним законодавством самотньою вважають особу, яка не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати. Обов’язок утримання громадян  законодавством покладено на їхніх дітей (незалежно від їх спільного чи окремого проживання з батьками). У цьому разі самотніми особами з інвалідністю або самотніми одержувачами пенсій за віком та за вислугу років є громадяни, які не мають працездатних дітей (незалежно від їх місця проживання), зобов’язаних за законом їх утримувати.

Також вважають самотньою особу, що має дітей, котрих визнано особами з інвалідністю чи які досягли пенсійного віку.

Для встановлення надбавки на догляд потрібні такі документи:

- особам з інвалідністю І групи - довідка про інвалідність;

- самотнім особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду  - заява про встановлення надбавки; заява про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їх місця проживання),  котрі зобов’язані за законом його утримувати; висновок лікарсько-консультаційної комісії  про те, що особа  потребує постійного стороннього догляду; довідка про склад сім'ї, видана за місцем проживання;

- самотнім особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які досягли пенсійного віку - заява про встановлення надбавки;  заява про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їх місця проживання),  котрі зобов’язані за законом його утримувати; довідка про склад сім'ї, видана за місцем проживання.

Статтею 10 Закону визначено право особи на вибір виду пенсії. Тобто, якщо особа має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів за її вибором.  При цьому за нормами статті 45 Закону переведення з одного виду пенсії на інший  здійснюється з дня подання заяви на підставі документів  про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення  з одного виду пенсії на інший  в пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду. Тож, визнання громадянина особою з інвалідністю не призведе до зменшення розміру її пенсії, адже особа має право залишитися на пенсії за віком чи отримувати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

 

Начальник відділу обслуговування

громадян Первомайського об'єднаного

управління ПФУ -  Надія Крістіна

 

            Щодо зарахування до страхового стажу років навчання

        

         Як обчислюється стаж за роки навчання у вищих навчальних закладах?

 

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) страховий стаж - це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок.  

Закон визначає коло осіб, які є застрахованими та коло осіб, які є страхувальниками за цих застрахованих осіб. Студенти, слухачі навчальних закладів цими статтями не передбачені, тобто на період навчання вони не є застрахованими особами, а відтак і періоди навчання після 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховуються.

Щодо періодів трудової діяльності та інших періодів, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом (до 1 січня 2004 року), то вони зараховуються до страхового стажу за раніше чинним законодавством.

Так, згідно статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи, що дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Такі періоди навчання підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних довідок, і містять відомості про періоди навчання.

Студент - це особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається з метою здобуття певних  освітнього та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Згідно із положенням про організацію освітнього процесу у вищих навчальних закладах навчальний рік починається з 1 вересня і складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів. Студенту, який захистив дипломний проект,  склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії  присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація) та видається державний документ про освіту.

Враховуючи викладене, період навчання у вищому навчальному закладі, якщо він мав місце до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу з 1 вересня до дати ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присвоєння кваліфікації.

 Види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві

 

або професійного захворювання 

 

 

Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

     допомога по тимчасовій непрацездатності – виплачується у розмірі 100 % середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, з 18 дня – за рахунок коштів соціального страхування);
     одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності – призначається на підставі висновку МСЕК, розмір визначається в залежності від ступеня втрати професійної працездатності із розрахунку 7 мінімальних заробітних плат*, встановлених законом на день настання права на страхову виплату;
     щомісячні страхові виплати – встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виходячи із середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. Мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати*. Максимальний розмір – не повинен перевищувати чотири мінімальні заробітні плати*;
     виплати у разі тимчасового переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу – за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк, визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня – за рахунок коштів соціального страхування);
     щомісячні страхові виплати потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року) в розмірі середньомісячної заробітної плати протягом строку, визначеного для професійного навчання чи перекваліфікації;
     щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності; здійснюються до досягнення дитиною 18 років, або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років. До 18 років виплати здійснюються у розмірі державної допомоги дітям з інвалідністю, після 18 років – у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної заробітної плати в країні на день набуття права на виплату;
     компенсація потерпілому та особі, яка його супроводжує, вартості проїзду до місця лікування та/або реабілітації і у зворотному напрямку;
     страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого:
– одноразова допомога сім’ї (у розмірі 40 розмірів мінімальної заробітної плати* на день настання права на страхову виплату);
– одноразова виплата кожній особі, яка була на утриманні потерпілого або мала на це право (у розмірі 8 розмірів мінімальної заробітної плати*);
– щомісячні страхові виплати (визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначається шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість, при цьому частка заробітної плати, що припадала на потерпілого, з розрахунку виключається);
– виплати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1468).
Довідково:
*З 1 січня 2023 року розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 грн.
Як можна подати документи для призначення виплати?
Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, подається:
– у паперовому вигляді особисто або через уповноваженого представника до територіального органу Пенсійного фонду України (сервісний центр);
– в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Термін розгляду документів
Територіальні органи Фонду розглядають справу про страхові виплати на підставі заяви і приймають відповідні рішення протягом 10 календарних днів, не враховуючи дня надходження зазначених документів.

 Про призначення пенсій в разі втрати годувальника дітям військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Статтею 29 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”передбачено, що пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.
Законодавчо визначено, що право на призначення пенсії мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їх утриманні.
Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається, зокрема, непрацездатним дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.
Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем
та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:
-70 відсотків грошового забезпечення годувальника - членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті (батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї годувальника);
-50 відсотків грошового забезпечення годувальник, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка));
-30 відсотків від заробітку годувальника - сім’ям військовослужбовців, осіб, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2020 № 674 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” встановлено, що розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюється адресна допомога:
-до 7800 грн - членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, чи внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті (кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) та дитині);
-до 6100 грн - якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).