Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 29.06.11 № 273-р


                                                                     Форма запиту на інформацію

           Розпорядник                                                    Первомайська
           інформації                                     районна державна адміністрація

Запитувач _________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________________________
                                       прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
__________________________________________________________________________________
                                         осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________________________
                                           поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

                                                                      ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати __________________________________________________________________
                                            (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ___________________________________________________________________
                                                      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
__________________________________________________________________________________
                                                                    будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ________________________________________________________________

телефаксом ________________________________________________________________________

за телефоном ______________________________________________________________________

_____________                                                                                                                                ____________
        (дата)                                                                                                                                                  (підпис)
____________
Примітки.

1. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:
на поштову адресу – 55213, м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12;
телефаксом – (05161) 7-51- 21

2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).