Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

 

 

 Проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати

Проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати залишаться актуальною й надалі. На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати - у «конверті». Таким чином роботодавці ухиляються від сплати податку. Не рідкість і випадки, коли працівники взагалі офіційно не оформлені на роботу.

Детальніше про 5 основних форм незадекларованої праці: https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/

 НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

      

 

Негативні наслідки неофіційного оформлення трудових відносин, виплати «заробітної плати в конвертах» відчувають як самі роботодавці і працівники так і суспільство в цілому.

 

Для працівників нелегальна зайнятість, виплата заробітної плати в «конвертах» призводить до:

 

- позбавлення працівника гарантованого державою розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки);

- втрати можливості користування державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як: державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям,   субсидії;

- втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії;

- відсутність внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників, і тому такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасно та не нижче мінімальних гарантії в оплаті праці, здоров’ї, безпечних умовах праці.

 

Для суспільства поширення такого явища, як нелегальна праця призводить до:

 

-  відсутністі надходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку районів, міст.

- нестабільності та невпевненості у майбутньому громадян (відсутність належного розміру пенсій, інших соціальних виплат);

- не в повному обсязі наповнення фондів соціального страхування, що призводить до надмірного навантаження на них та пошук додаткових джерел для виконання функцій держави.

 

 

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ – ГАРАНТІЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКА!

 

Для працівників, які вже працюють, та для тих, які мають намір влаштуватися на роботу, важливо розуміти способи виплати і розміри заробітної плати та їх вплив на соціальне та пенсійне забезпечення, адже офіційне працевлаштування — це певна гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

 

Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно  та в повному обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного соціального внеску, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи зараховується в повному обсязі для стажу, який буде разом із розміром заробітної плати  враховуватися при  нарахуванні пенсійної виплати.

 

Переваги офіційного працевлаштування:

 

1. Економічні й соціальні гарантії. Це означає, що після офіційного укладання трудового договору працівник користується такими правами, як право на гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочувальні виплати);

 

2. Трудові гарантії. Офіційне укладення трудового договору захищають найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх зобов’язань.

 

Відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником означає, що працівник не матиме всіх перелічених гарантій.

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність.

 

Дуальна форма навчання: забезпечення роботодавців якісними кадрами

В умовах сьогодення можливість отримати якісну професійну освіту є запорукою  успішного працевлаштування. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії.

Дуже ефективною є така форма навчання, як дуальна. Оскільки, кваліфікація працівника формується не тільки в процесі теоретичного навчання, а й у практичній діяльності.  Це спосіб придбання знань шляхом об'єднання навчального процесу в навчальних закладах та безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Зауважимо, що роботодавці можуть брати безпосередню участь в організації професійного навчання, а саме: у складанні та погодженні робочих навчальних планів і програм; у роботі державної кваліфікаційної комісії; в організації виробничого навчання і практики осіб на конкретному робочому місці.

Усі учасники процесу системи дуального навчання перебувають у виграшній позиції: навчальний заклад забезпечує вивчення теоретичного матеріалу, підприємство навчає потенційних робітників на власному обладнанні та залучає до навчального процесу високо кваліфікованих майстрів підприємства, відбувається корегування навчальних планів і програм під потреби підприємства, на практичні заняття відводиться переважна більшість годин, завдяки чому навчання стає практико-орієнтованим; відбувається пришвидшення  адаптації безробітного в колективі, пристосування до робочого ритму, роботодавець отримує кваліфікованого працівника з тією якістю знань та вмінь, який на цей момент йому потрібен. 

Шановні роботодавці, запрошуємо Вас до співпраці!

Для більш детальної інформації звертайтеся до фахівців Первомайської міськрайонної філії за телефоном 0516154564.

Про легалізацію заробітної плати

 Важливим напрямом діяльності Первомайської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

 У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у „конвертах”, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

 Незважаючи на роз’яснення в пресі та вимоги діючого законодавства, оформлення найманих працівників належним чином на сьогодні є серйозною проблемою. На даний час виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя. Виплати у «конвертах» стали одною із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів,  і перш за все, це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

 Легалізація заробітної плати актуальна з багатьох причин:

  – збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в тому числі, до Пенсійного фонду України;

– соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

Працівник, який отримує зарплату в “конверті” офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

– він не буде одержувати пенсію;

– його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій.

– у нього немає права на відпустку, права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю, права не працювати у вихідний та святковий день, чи оплати праці у ці дні у подвійному розмірі, права на охорону праці, права на соціальне страхування.

Тому хотілося б звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців, вимагайте від них укладання з вами трудової угоди! І навіть, коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за вас єдиний соціальний внесок. Громадяни, які працюють без укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають відпустки. Тим більше, згідно з Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” відповідно до якого при офіційно нарахованій роботодавцем заробітній платі, ви стаєте застрахованою особою одразу до чотирьох фондів.

 З 2000 року в Україні діє система персоніфікованого обліку, яка надає кожній застрахованій особі можливість безоплатно отримувати відомості про себе, тобто, з якої суми заробітної плати, скільки та за який період сплачено за неї роботодавцем до Пенсійного фонду страхових внесків. Ця система дозволяє застрахованій особі контролювати процес формування своєї майбутньої пенсії, вимагаючи від роботодавця своєчасної та повної сплати внесків.

 

 

До уваги підприємств-виробників

 

Допомога по частковому безробіттю надається центрами зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавцям виробничої сфери для виплати працівникам у разі втрати останніми частини заробітної плати внаслідок скорочення  тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Допомога надається у разі: зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, на дільниці (структурний підрозділ підприємства, в якому здійснюється виробництво певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць. Зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників є вимушеними, оскільки вжито всіх вичерпних заходів запобігання їм, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників такого роботодавця, або є вимушеними на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, що звернувся за отриманням допомоги по частковому безробіттю, за яких такий роботодавець протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, сплатив єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та рівень скорочення тривалості робочого часу яких становить 50 і більше відсотків на місяць. Право на допомогу по частковому безробіттю на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, мають усі застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли:

1) зупинення (скорочення) виробництва має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

2) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

3) працівник:

письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

працює на підприємстві за сумісництвом;

проходить альтернативну (невійськову) службу;

отримує оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України;

залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, передбачених статтею 7-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

            Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду і не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

            Роботодавець або його представник не пізніше ніж через шість місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва подає за своїм місцезнаходженням відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особисто або на електронну адресу відповідного центру зайнятості) такі документи:

- заяву;

- засвідчену роботодавцем копію наказу про зупинення (скорочення) виробництва;

- відомості про працівників.

 У разі зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників, які є вимушеними, оскільки вжито всіх вичерпних заходів запобігання їм, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників роботодавця, до вищезазначених документів  ще додається

- копія спільного рішення роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників роботодавця, про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вжито всіх вичерпних заходів запобігання).

 

 

ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ

Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати. На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати - у «конверті». Таким чином роботодавці ухиляються від сплати податку. Не рідкість і випадки, коли працівники взагалі офіційно не оформлені на роботу.

Первомайська міськрайонна філія вкотре нагадує, що офіційно неоформлена на роботу людина ризикує залишитися без права на отримання соціальних виплат та пенсії. Таким чином, нелегальна зарплата не лише зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів, а й тягне за собою багато неприємностей і для самих працівників. Людям треба чітко усвідомити, що згода отримувати зарплату «в конвертах» може зіграти з ними злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всіх соціальних гарантій. Ніхто не зможе краще змусити роботодавців чесно платити зароблені гроші, як самі працівники, які повинні просто не погоджуватися на роботу за невигідними для себе умовами.

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин є грубим порушенням роботодавцем  законодавства про працю та карається чималими штрафами.  

 

 

 

Нарада з питань вивільнення

 

З метою реалізації комплексу заходів, спрямованих на пом’якшення процесу звільнення працівників Первомайської райдержадміністрації та розробки стратегії їх подальшого інтегрування на ринок праці 27.01.2021 року в Первомайській райдержадміністрації відбулася нарада з питань сприяння працевлаштування державних службовців, які підлягають вивільненню.

         Під час  наради були   обговорені  питання,  пов’язані   зі зміною організаційної структури Первомайської райдержадміністрації.  Голова Первомайської райдержадміністрації Сергій Саковський окреслив головні пріоритети роботи з даного напрямку, наголосив, що першочерговим завданням є працевлаштування кожної людини.

Заступник директора філії Лілія Цибенко поінформувала щодо форм і методів роботи філії у разі масового вивільнення, повідомила, що кожна особа, яка підлягає вивільненню, буде забезпечена кар’єрним супроводом. Зокрема, кар’єрний радник разом з клієнтом складе індивідуальний план працевлаштування, щоб підібрати прийнятні варіанти роботи максимально швидко.

 

Начальник відділу взаємодії з

роботодавцями Первомайської МРФ -

Урсул А.О.

 

Графік

особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами

структурних підрозділів Первомайської міськрайонної філії

Миколаївського ОЦЗ на 2021 рік

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Дні та години прийому

Дудченко

Вадим Леонідович

Директор

 

Щочетверга

з8.00 до 12.00  з 13.00 до 17.00

Цибенко

Лілія Миколаївна

Заступник директора

Щовівторка

з 8.00 до 12.00   з 13.00 до 17.00

Борцов

Віктор Іванович

Провідний юрисконсульт

Понеділок - п'ятниця  з 13.00 до 15.00

Гончарова

Поліна Володимирівна

Начальник відділу організації

працевлаштування населення

Понеділок - п'ятниця  з 09.00 до 12.00

Доброжан

Оксана Григорівна

Завідувач сектору

активної підтримки

безробітних

Понеділок - п'ятниця 3 09.00 до 12.00

Урсул

Альона Олексіївна

Начальник відділу

взаємодії з

роботодавцями

Понеділок - п'ятниця  з 09.00 до 12.00

 

 

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ!

 

            Уряд ухвалив рішення підтримати ініціативу  Президента України про виплату  одноразової матеріальної допомоги роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин.

Отримання допомоги регламентується Порядком надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, зайнятості

https://is.gd/iijaDW

-         Хтомає право на отримання одноразової матеріальної допомоги?

Юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників. Важливо: основний вид економічної діяльності таких роботодавців не входить до Переліку видів економічної діяльності щодо яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, визначеного Кабінетом МіністрівУкраїни. 

-         Як подати необхідні для отримання одноразової допомоги документи?

Юридичні особи (роботодавці) можуть надати пакет документів в один із способів:

-Безпосередньо до центру зайнятості;

- Не електронну адресу центру (скановані копії).

Важливо! Пакет документів можна подати до центру зайнятості до 21 грудня 2020 року включно.

Перелік необхідних документів:

-заява за формою згідно з додатком 1 Порядку;

-копія наказу про скорочення чи можливе скорочення тривалості робочого часу;

-копія відомостей про найманих працівників за формою згідно з Додатком 2 до Порядку.

 

Покрокову інструкцію щодо отримання такої допомоги можна знайти за посиланням: https://is.gd/5kXXs1

- бланк заяви тут https://is.gd/iijaDW

- бланк відомості про найманих працівників тут https://is.gd/iijaDW

- електронна скринька Первомайської міськрайонної філії: jobcentr-pervo@ocz-mk.gov.ua

 

 

 

           Легалізація зайнятості населення в об’єднаних територіальних громадах

 

Нажаль, сьогодні виплата нелегальної заробітної плати все більш набуває характеру соціального явища, ослаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів. Тому, інформування з питань легалізації заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найпріорітетніших напрямків роботи фахівців служби зайнятості.

В межах інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо неприпустимості нелегальних трудових відносин із найманими працівниками  22 та 23 жовтня фахівцем відділу взаємодії з роботодавцями Первомайської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості Коцюбенко Вікторією було проведено ряд зустрічей з суб’єктами малого бізнесу в Кам’яномостівській та Мигіївській об’єднаних територіальних громадах.

Під час відвідування у селах Кримка, Катеринка, Кам’яний Міст та Мигія були надані консультації щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. «Важливість легального працевлаштування особливо актуальне сьогодні, під час карантину у зв’язку з поширенням короновірусної інфекції COVID-19» - зазначила Вікторія.    Потрібно пам’ятати,  що лише офіційне працевлаштування забезпечує найманому працівникові підтвердження страхового стажу, державні гарантії й соціальний захист, передбачені чинним законодавством України. І роботодавці, і працівники, які обирали незадекларовану працю, ухилялись від офіційного оформлення трудових відносин і сплати податків, опинились сам на сам перед загрозою зубожіння. А, ті суб’єкти господарювання, які офіційно зареєстрували свою діяльність, вчасно сплачували податки,  офіційно оформлені працівники змогли отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину.                

 

Легалізація зайнятості: наслідки та відповідальність

 

Шановні роботодавці!

Закликаємо Вас зробити крок назустріч суспільству – легалізувати зайнятість населення та відмовитись від виплати зарплати «в конвертах». Це дозволить зняти соціальну напругу, а громадянам отримати реальну соціальну підтримку. Пропонуємо Вам невідкладно укласти належним чином трудові відносини з своїми найманими працівниками. У випадку ігнорування цієї вимоги до керівників підприємств і приватних підприємців контролюючі органи вимушені будуть застосовувати всі заходи впливу в межах їх компетенції.

Нагадуємо, що згідно ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафної санкції в разі:

- фактичного  допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий день (в той час, коли фактично особа працює повний робочий день); виплати заробітної платні без нарахування та сплати ЄСВ - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження;

- вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

- порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, має наслідком штрафні санкції у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

У разі, недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Шановні громадяни!

Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення оптимального рівня свого майбутнього Ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору (видання наказу про прийняття на роботу). У разі порушення роботодавцем вимог законодавства про працю кожен громадянин має право звернутися до Управління Держпраці або до суду за захистом своїх конституційних прав.

 

 ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

 

Допомога по частковому безробіттю на період карантину, надається центрами зайнятості, працівникам а також застрахованим фізичним особам – підприємцям у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок карантину, встановленим Кабінетом Міністрів України.  

Право на допомогу мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудовий договір (крім осіб, які отримують пенсію та осіб, які працюють за сумісництвом) а також застраховані фізичні особи – підприємці. Допомога надається тільки суб’єктав малого та середнього підприємництва, які зупинили або скоротили діяльність на період карантину, сплачували єдиний внесок за загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 6 місяців, що передували даті зупинення (скорочення) діяльності.

Для отримання допомоги роботодавець або фізична особа - підприємець  має звернутися протягом 90 днів з дня зупинення або скорочення діяльності до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного внеску і подати чотири документи. Це заява на отримання допомоги в довільній формі, копія наказу із зазначенням дати початку зупинення або скорочення діяльності, відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу, довідка, видана ДПС про сплату єдиного внеску за останні шість місяців.

Розмір допомоги по частковому безробіттю розраховується за кожну годину, на яку було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.

 

Детальну інформацію можете отримати за телефоном 0516154564.

  ПРЕс-РЕЛІЗ Миколаївських роботодавців запрошують до анкетування щодо потреб ринку праці
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 19:19:35
51Kb Скачать скачать

 Шановні роботодавці!

Запрошуємо вас скористатися сервісом служби зайнятості  «Електронний кабінет роботодавця!

Електронний кабінет – це персональне автоматизоване робоче місце роботодавця, працювати в якому Ви можете з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.

Електронний кабінет роботодавця дає змогу власноруч створювати вакансії, розміщувати їх на веб-сайті державної служби зайнятості, а також можливість керування вмістом створених вакансій.

Крім того, через персональний ЕРК реалізовано можливість надання до служби зайнятості в електронному вигляді звітів Форми №3-ПН.

Щоб отримати доступ до власного електронного кабінету, зверніться до свого особистого консультанта в центрі зайнятості для отримання логіну і паролю.
Після реєстрації Ви з легкістю зможете переглядати:

• актуальність реквізитів свого підприємства, що зареєстровані в центрі зайнятості;

• історію направлень районним центром зайнятості працівників, в тому числі на тимчасові роботи;

• виконання договорів на громадські роботи, договорів на працевлаштування після навчання;

• тематику семінарів для роботодавців.

Також передбачена можливість переглядати звіти, які подавались до центру зайнятості, перелік послуг центру зайнятості, в тому числі і компенсація єдиного внеску.

 

Більш детальну інформацію ви можете отримати за посиланням: http://www.dcz.gov.ua та в Первомайській міськрайонній філії Миколаївського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Шевченка, 18

 

  ПРЕС-РЕЛІЗ Понад 2 млн. гривень ЄСВ компенсували роботодавцям Миколаївщини за працевлаштування безробітних
Формат: DOC | Добавлен: 09/04/2024 11:52:39
69Kb Скачать скачать
  ПРЕС-РЕЛІЗ Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько назвав основні пріоритети діяльності служби зайнятості на 2018 рік
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 19:10:39
74Kb Скачать скачать

 Залучаємо до співпраці

      Первомайським міськрайонним центром зайнятості 26 жовтня 2017 року був проведений інформаційний семінар «Презентація послуг, що надаються службою зайнятості та результатів діяльності» в якому взяли участь представники  13 сільськогосподарських підприємств району.

З роботодавцями обговорили ситуацію на ринку праці у сучасних умовах. Фахівці центру зайнятості ознайомили присутніх з спектром різноманітних соціальних послуг, які надає служба зайнятості підприємствам. Це надання послуг з добору працівників, організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, організація професійного навчання безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці під конкретні замовлення роботодавців та сприяння в організації перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації працівників за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності шляхом видачі ваучера, надання компенсації роботодавцю у розмірі витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного соціального внеску.

Крім того,  повідомили,  що на сьогодні, служба має всі необхідні інструменти для регулювання ринку праці, але при цьому, для того, щоб йти в ногу з часом, шукає та впроваджує нові сервіси надання соціальних послуг, вдосконалює свою роботу. Так, з метою сприяння безробітним у пошуку роботи, запроваджено такі сучасні технології: відео презентації підприємств та вакансій, відеорезюме, он-лайн співбесіди, спілкування з роботодавцями та безробітними через соціальні мережі. Крім того,

Вже впроваджено «Електронний кабінет роботодавця», «Електронний кабінет безробітного», що прискорює доступ до послуг Служби зайнятості.

 Як результат зустрічі, були обговорені напрямки подальшого партнерства центру зайнятості та роботодавців у вирішенні питання скорочення безробіття та забезпечення підприємств якісним кадровим потенціалом.

 Інформуємо про зміни  роботодавців, що застосовують працю іноземців

       Звертаємо Вашу увагу, що з 03.02.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 18.01.2017 №28 (газета «Урядовий кур’єр» від 03.02.2017 за №21), згідно з якою внесено зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 за №437.

Постановою передбачається вирішення питання надання роботодавцю права на застосування праці іноземного фахівця за сумісництвом, уточнюються норми Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства з метою їх однозначного застосування, а також визначаються порядок і строки оскарження рішень про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії, анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

При цьому, оскільки застосування праці іноземців в Україні створює конкуренцію громадянам України, зберігаються вимоги щодо захисту національного ринку праці від некваліфікованої іноземної робочої сили та передбачено, що дозвіл надаватиметься кваліфікованим іноземним працівникам і тільки за умови відсутності безробітних відповідної кваліфікації на обліку в державній службі зайнятості.

Залишається вимога щодо засвідчення документів про освіту, які повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 Підтримка підприємницької ініціативи

 

Нестабільність ринку праці та дефіцит робочих місць спонукають найбільш рішучих і активних громадян до того, щоб спробувати свої сили у сфері підприємництва та індивідуальної трудової діяльності. Адже малий бізнес – це найбільш динамічний елемент у структурі економіки.

Крижанівська Алла зареєструвався як приватний підприємець у червні минулого року, отримавши одноразову допомогу по безробіттю, яка стала стартовим капіталом. 

Сьогодні, Алла Володимирівна успішний підприємець, має свій салон краси та постійних клієнтів.  З метою налагодження тісної співпраці заступник директора Первомайського МРЦЗ Олена Порхун відвідала підприємця. В ході свого візиту  ознайомила з переліком послуг, які надає служба зайнятості при укомплектування кадрами: професійне навчання, стажування на робочому місці, компенсація єдиного соціального внеску.

Підтримка службою зайнятості підприємницької ініціативи громадян допомагає їм зробити правильний вибір щодо сфери зайнятості, врахувати потреби ринку праці, а головне – дозволяє займатися улюбленою справою та забезпечити свою родину стабільним доходом.

 

"Ярмарок кар'єри"  для студентів   

             В рамках акції  "Миколаївщина професійна" та співпраці з ТО Національної поліції України фахівцями Первомайського МРЦЗ спільно з інспектором сектору кадрового забезпечення  Губенко Інни в ПК НУК ім. адм. Макарова був організований та проведений масовий захід «Ярмарок кар’єри». Головним завданням заходу було ознайомлення студентської молоді юридичного факультету щодо організації процесу відбору кандидатів на службу в Первомайському відділі поліції ГУМП, який складається з 6 етапів: заявка на участь у конкурсі, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, психологічне тестування, співбесіда з поліцейською комісією, сеціальна перевірка.  А також формування особистої справи для направлення на навчання з гарантованим працевлаштуванням.

            В ході проведення заходу учасники отримали вичерпні відповіді на всі запитання та висловили щиру подяку за організацію такого необхідного заходу та змістовну та доступну розповідь.

                                                                                  ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ

 

 

З метою налагодження співпраці та обговорення перспектив взаємодії відбулася виїзна зустріч директора Первомайського МРЦЗ Лесі Омельченко з головою ФГ «Король» Королем Сергієм Миколайовичем.

Леся Миколаївна на початку зустрічі наголосила, що  наша робота всіляко налаштована на те, щоб якнайшвидше та найякісніше задовольнити потреби роботодавця. Запроваджено низку новітніх форм роботи - це створення електронного сервісу для роботодавців, онлайн співбесіди із шукачами роботи, відеорезюме.

Крім того,  ознайомила керівника господарства з переліком послуг, які надає служба зайнятості при укомплектування кадрами: професійне навчання, стажування на робочому місці, компенсація єдиного соціального внеску, підтвердження результатів неформального навчання.

Голова фермерського господарства, в свою чергу, зауважив, що підприємство зажди готове співпрацювати зі службою зайнятості, піднімати рівень зайнятості на селі.

 

 

                                   

 Робоча зустріч з представниками Національної поліції

 24 березня 2017 року з метою обговорення подальшої співпраці щодо напрацювання спільних дій з добору претендентів на службу в поліції директор Первомайського МРЦЗ Леся Омельченко провела робочу зустріч з інспектором сектору кадрового забезпечення відділу поліції Олександром Нетребою.

В ході проведення зустрічі директор центру зайнятості поінформувала про послуги служби зайнятості, обговорила потреби в кадрах та вимоги до претендентів на посади.

В свою чергу, інспектор сектору кадрового забезпечення відділу поліції проінформував про умови проходження служби в поліції, вимоги до бажаючих працювати на посаді поліцейського, порядок проведення конкурсного відбору та повідомив, що на сьогоднішній день у місцевого відділення поліції є потреба в доборі та укомплектуванні підходящими кадрами вакансій слідчого відділу.

За результатами зустрічі досягли домовленості щодо плану спільних дій, так  вже на наступному тижні буде проведено інформаційний семінар, спрямований на залучення осіб, які перебувають на обліку, як безробітні на службу в поліції, а в квітні буде проведено презентацію роботодавця серед випускників юридичних факультетів.

 Налагодження співпраці

 

Первомайський міськрайонний  центр зайнятості,  з метою налагодження взаємовигідної співпраці, приділяє значну увагу роботі з сільськими радами. Так, 22 березня директор центру зайнятості Леся Омельченко провела зустріч з головою Болеславчицької сільської ради Азімом Поповим.

Під час зустрічі були обговорені питання щодо ситуації на ринку праці, перспектив розвитку підприємництва та створення нових робочих місць, проінформовано про  послуги служби зайнятості, зокрема про організацію професійного навчання та підвищення кваліфікації мешканців села, застосування новітніх методів роботи з метою пришвидшення укомплектування вакансій, працевлаштування демобілізованих учасників АТО.

Особливу увагу приділили організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. «Одним із ефективних та дієвих напрямків нашої роботи, а особливо, для сільських жителів, є організація громадських робіт, тому закликаю Вас до активної співпраці» - зауважила директор Л.Омельченко.

За результатами зустрічі дійшли домовленості, що тільки завдяки плідній співпраці можна покращити рівень зайнятості на селі та допомагати його жителям.

 

Урсул Альона Олексіївна – начальник відділу взаємодії з роботодавцями Первомайського МРЦЗ

 Обговорено нові шляхи співпраці

 

Директор Первомайського міськрайонного центру зайнятості Леся Омельченко відвідала Кам’яномостівську    об'єднану територіальну громаду де провела зустріч із головою Олександром Ляховим. Були обговорені нагальні питання співпраці служби зайнятості з об'єднаною громадою, зокрема розглянуте питання створення нових робочих місць, вдосконалення співпраці з роботодавцями, сприяння розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, легалізація зайнятості населення, залучення місцевих безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

 

Обговорювалось питання щодо благоустрою території населених пунктів, а саме, станції Кам’яний Міст, сіл Кам’яний Міст, Кримка та Катеринка шляхом організації громадських робіт. В умовах дефіциту якісних вакансій та гострої конкуренції на ринку праці це є одним з дієвих напрямів активної політики зайнятості сільського населення, завдяки яким можна пом'якшити наслідки безробіття, залучити громадян, які втратили роботу до активного життя та отримання додаткового заробітку під час перебування на обліку в центрі зайнятості.

Сподіваємося, що існуючий досвід роботи та подальша співпраця служби зайнятості, об'єднаної територіальної громади та роботодавців дозволить вирішити проблемні питання, бо лише спільні зусилля та координація є запорукою вирішення питань соціальної захищеності громадян та подолання безробіття в сільській місцевості.

 Обговорили шляхи реформування

        З метою напрацювання пропозицій до законодавства щодо розширення функціоналу державної служби зайнятості та напрямків покращення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами 19.01.2017 року у Первомайському міськрайонному центрі зайнятості відбулася нарада з представниками Первинного осередку Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» та  Управління Держпраці у Миколаївській області.

В ході проведення заходу присутніх ознайомили з результатами роботи центру зайнятості у 2016 році, спектром послуг, що надається службою зайнятості. Також були презентовані такі нові підходи у обслуговуванні клієнтів, як відео резюме, відео вакансії, презентації підприємств, он-лайн співбесіди. Звернули увагу і на запровадження нового сервісу «Електронна черга реєстрації безробітних».

Нарада проходила у формі жвавої дискусії. Учасники активно обговорювали питання у сфері законодавства, сучасного стану ринку праці, проблеми та шляхи вирішення соціального захисту, висловлювали свої думки, стосовно напрямків роботи для покращення взаємної співпраці.

За результатами проведеної наради, її учасники дійшли думки, що для забезпечення зайнятості населення необхідно активізувати роботу спеціальних районних комісій з легалізації зайнятості, постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців щодо ведення соціально-відповідального бізнесу та переваг легального працевлаштування.

 

Урсул Альона Олексіївна – начальник відділу взаємодії з роботодавцями Первомайського МРЦЗ

 Служба за контрактом

18 січня 2017 року Первомайським міськрайонним центром зайнятості, з метою підбору військовослужбовців для військової служби за контрактом, було проведено презентацію Первомайського об’єднаного міського військового комісаріату. В заході взяли участь 34 безробітних, в тому числі 5 демобілізованих учасників АТО.  

Відкрила захід директор центру зайнятості Леся Миколаївна Омельченко, яка наголосила на важливості проведення заходу, розповіла про стан ринку праці в місті та районі та ознайомила присутніх з комплексом послуг, що надає служба зайнятості. 

Сиволап Денис Васильович, як представник військового комісаріату, розповів про загальні тенденції формування української контрактної армії та перспективи цього процесу. Виступаючи перед шукачами роботи, він ознайомив учасників з умовами проходження військової служби за контрактом, роз’яснив конкретні умови контракту, розповів про можливі місця проходження служби як у місті та області, так і в інших регіонах України. Також, було ознайомлено безробітних з порядком відбору кандидатів на військову службу за контрактом, строками служби, грошовим та матеріальним забезпеченням військовослужбовців рядового та сержантського складу, пільгами та гарантіями для військовослужбовців, вакансіями, які існують у Збройних Силах України.

Наприкінці зустрічі представник військкомату роздав шукачам роботи  агітаційні листівки та запросив всіх бажаючих служити на співбесіду до військкомату.

 

Урсул Альона Олексіївна – начальник відділу взаємодії з роботодавцями Первомайського МРЦЗ

 

 СКОРИСТАЙТЕСЯ ІНТЕРНЕТОМ, ЩОБ ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

 

З 13.01.16 запрацював унікальний сервіс з електронних послуг для осіб, що шукають роботу та безробітних. За допомогою Інтернету можна записатись на індивідуальний прийом до фахівця центру зайнятості без попереднього відвідування центру зайнятості. На порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua громадянам України через рубрику «Електронні послуги» стала доступна функція «Електронна черга реєстрації безробітних» http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about.

Громадяни можуть записатись на:

·отримання консультації;

·перший прийом для осіб, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості та мають бажання звернутись до центру зайнятості для пошуку роботи.

У разі якщо особа зарезервувала для себе час, їй не потрібно отримувати талон на відвідування, а необхідно безпосередньо звернутись до фахівця центру зайнятості у зарезервований час (на табло у секторі самостійного пошуку роботи відобразиться запрошення з номером талону на робоче місце, про які особа буде повідомлена під час запису на прийом засобами електронної черги).

Омельченко Л.М. директор Первомайського МРЦЗ

 

 

 

 

 Крок до успіху разом з Центром зайнятості населення

На залізничному вокзалі м. Первомайськ  фахівці Первомайського міськрайонного центру зайнятості в рамках проведення соціального проекту «Квиток до успіху» організували ярмарок вакансій та презентували роботодавців району та області, знайомили з послугами служби зайнятості. Даний захід спрямований на допомогу у працевлаштуванні громадянам, які бажають знайти роботу або її змінити,  але не мають змоги звернутися до служби зайнятості.

В ході проведення ярмарку вакансій фахівці центру зайнятості інформували відвідувачів про актуальні вакансії та роботодавців, які подали інформацію про попит на робочу силу, ознайомили з послугами служби зайнятості, зокрема, перспективами працевлаштування, можливостями професійної підготовки в центрах професійно-технічної освіти державної служби. Крім того,  надавали індивідуальні консультації з питань застосування норм чинного законодавства у сфері зайнятості та трудових відносин Учасники заходу розпитували про умови праці, вимоги до працівників, рівень заробітної плати на тому чи іншому робочому місці, їм вручались інформаційні листівки, буклети з детальним описом соціальних послуг державної служби зайнятості. Загалом потрібну інформацію отримали понад 90 осіб.

Ярмарок вакансій у незвичному форматі зацікавив громадян, які на час проведення знаходились на залізничному вокзалі. Є сподівання, що сьогодні, хтось дійсно отримав «квиток» до успіху.

 

Урсул Альона Олексіївна – начальник відділу

взаємодії з роботодавцями Первомайського МРЦЗ

 Як знайти кваліфіковані кадри на роботу? 

❓Де підвищити кваліфікацію працюючому персоналу? 

Ці та багато інших питань щоденно постають перед роботодавцями, оскільки ринок праці вимагає постійного оновлення знань працівників

 

‼Навчальні заклади державної служби зайнятості активно впроваджують елементи дуальної форми навчання шляхом поєднання навчального процесу у закладі освіти та на робочих місцях на підприємствах. Це визначає провідну роль та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів. Дуальна система передбачає поєднання вивчення теоретичних предметів навчального плану в ЦПТО ДСЗ, з проходженням професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики) на підприємствах, які замовляють кадри і мають належні умови для організації практичного навчання.