Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

Про забезпечення виконання
Закону України «Про доступ
до публічної інформації»


Відповідно до пунктів 1, 2 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2 статті 2, пункту 1 статті 25, частини першої статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпоряджень голови облдержадміністрації від 06.06.2011 року № 173-р „ Про забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”:

1. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати селищному, сільським головам:

1.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Строк: постійно.

1.2. Привести у відповідність з Законом України «Про доступ до публічної інформації» власні нормативно-правові акти.

Строк: до 15 липня 2011 року.

1.3. Забезпечити своєчасне оприлюднення проектів актів, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації.

Строк: постійно.

1.4. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

Строк: постійно.

1.5. Вжити заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

Строк: постійно.

1.6. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Строк: постійно.

2. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації визначити відповідальних осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та надати інформацію про них загальному відділу апарату райдержадміністрації.

Строк: до 10 липня 2011 року.

3. Визначити відповідальними підрозділами райдержадміністрації за організацію доступу до публічної інформації загальний відділ апарату райдержадміністрації та юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

4. Доручити загальному відділу апарату райдержадміністрації спільно з юридичним відділом апарату райдержадміністрації:

4.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів.

Строк: постійно.

4.2. Надати відділу внутрішньої політики, зв”язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації для оприлюднення в засобах масової інформації перелік документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію.

Строк: до 10 липня 2011 року.

4.3. Запровадити облік запитів на інформацію.

Строк: до 30 червня 2011 року.

4.4. Забезпечити доступ до публічної інформації в установленому чинним законодавством порядку.

Строк: постійно.

5. Доручити юридичному відділу апарату райдержадміністрації надавати висновки щодо можливості задоволення інформаційних запитів.

Строк: постійно.

6. Доручити юридичному відділу апарату райдержадміністрації спільно із загальним відділом апарату райдержадміністрації розробити та подати на затвердження голові райдержадміністрації форми запитів та інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Строк: до 30 червня 2011 року.

7. Доручити загальному відділу апарату райдержадміністрації та відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації визначити та облаштувати спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, чи їх копіями, обладнати таке місце відповідною оргтехнікою.

Строк: до 05 липня 2011 року.

8. Доручити відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

Строк: до 25 липня 2011 року.

9. Доручити загальному відділу апарату райдержадміністрації:

9.1. Розробити спільно з юридичним відділом апарату райдержадміністрації та надати на затвердження голові райдержадміністрації інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Строк: до 30 червня 2011 року.

9.2. Розробити спільно з юридичним відділом апарату райдержадміністрації та надати на затвердження голові райдержадміністрації перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Строк: до 10 липня 2011 року.

9.3. Забезпечити систематичне ведення переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

Строк: постійно.

9.4. Надати головному спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян загальному відділу апарату райдержадміністрації систематизований перелік документів, які містять службову інформацію, для забезпечення доступу до них за запитами.

Строк: до 10 липня 2011 року.

9.5. Надати відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації для оприлюднення на в засобах масової інформації систематизований перелік документів, які містять службову інформацію.

Строк: до 15 липня 2011 року, постійно.

10. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати селищному, сільським головам забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Строк: постійно.

11. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати селищному, сільським головам надавати звітну інформацію загальному відділу апарату райдержадміністрації:

11.1. Про стан виконання підпункту 1.3 цього розпорядження (згідно із встановленою формою, додаток) щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу.

11.2. Про стан виконання завдань, визначених у пунктах 1 – 10 розпорядження, щороку до 20 червня та 20 грудня.


12. Доручити загальному відділу апарату райдержадміністрації надавати в засоби масової інформації узагальнену звітну інформацію:

12.1. Про стан виконання пункту 7 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

12.2. Про стан виконання завдань, визначених у пунктах 1 – 10 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» щороку до 1 липня та 1 січня.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Слобожанську О.В.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                                             Б.О. Демченко

 

 

 


Додаток
до розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 22.06.11 № 268-р


З В І Т
про стан оприлюднення проектів рішень,
що підлягають обговоренню та оновлення інформації

№ з/п Тип, назва, номер документа Дата та спосіб оприлюднення документа Дата останнього оновлення інформації Примітки (електронне посилання або назва, номер газети)
         
         

 

  Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:10:26
55Kb Скачать скачать