Первомайський район » Новини
Українська
Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

Щодо надання дозволу на потужності операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

10/04/2024

 Первомайське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє, що експлуатаційний дозвіл повинні отримувати оператори ринку харчових продуктів, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (відповідно до частини 1 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» далі – ЗУ №771).

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається операторам ринку харчових продуктів лише за результатами інспектування потужності державними інспекторами Держпродспоживслужби.

Тобто, відповідно до вимог Закону, дозвіл необхідно отримувати в тому випадку, якщо ваша ДІЯЛЬНІСТЬ безпосередньо пов’язана з виробництвом харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких є неперероблені продукти тваринного походження, а також із зберіганням харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури нижче 10° C).

До неперероблених продуктів тваринного походження відносять:

• молоко;

• м’ясо;

• рибу;

• молюски і ракообразні;

• яйця;

• мед;

• інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

Наведемо приклади підприємств, які повинні отримати експлуатаційний дозвіл:

• холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного походження за температури нижче 10° C;

• бійні птиці, копитних тварин;

• потужності з розбирання та обвалювання м’яса;

• потужності з виробництва м’ясних напівфабрикатів;

• потужності з очищення молюсків;

• рибопромислове судно;

• оптовий ринок з продажу риби, м’яса, птиці;

• потужності зі збирання молока, якщо вони не пов’язані з первинним виробництвом;

• потужності з виробництва яєць (птахофабрики).

Потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу підлягають державній реєстрації (ст. 25 ЗУ №771).

Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:

1) первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;

2) транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

3) зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

4) виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;

5) експлуатацію закладів громадського харчування, закладів роздрібної торгівлі харчовими продуктами та/або виробництво ремісничих харчових продуктів, виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях з виробництва харчових продуктів тваринного походження (мала потужність з виробництва харчових продуктів тваринного походження - потужність, що виробляє харчові продукти тваринного походження або композитні продукти у кількості не більше 1000 кілограмів або 1000 літрів на тиждень у середньому протягом року).

Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву та перелік харчових продуктів, які планується виробляти та зберігати. Рішення про видачу дозволу приймає територіальний орган Держпродспоживслужби за результатами інспектування його потужності.

Не пізніше 15 календарних днів з дня отримання територіальним органом компетентного органу заяви про видачу або переоформлення експлуатаційного дозволу здійснюється інспектування потужності, за результатами якого визначається її відповідність вимогам цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ щодо проведення заходу державного контролю (інспектування) зазначені в Акті, затвердженому Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 08 серпня 2023 року № 1503 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1597-23#n25 

Рішення про видачу або про відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається не пізніше 30 календарних днів з дня отримання територіальним органом компетентного органу відповідної заяви від оператора ринку, але не пізніше трьох робочих днів з дня завершення інспектування.

У разі відмови у видачі експлуатаційного дозволу, після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, оператор ринку має право повторно звернутися із заявою про видачу експлуатаційного дозволу.

Потужностям, щодо яких прийнято рішення про видачу експлуатаційного дозволу, присвоюється реєстраційний номер.

За видачу експлуатаційного дозволу, поновлення його дії справляється плата (адміністративний збір), що зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу.

Експлуатаційний дозвіл видається на необмежений строк, якщо за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Якщо за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів лише щодо інфраструктури та обладнання, на таку потужність територіальний орган компетентного органу видає тимчасовий експлуатаційний дозвіл строком на три місяці.

Якщо результати повторного інспектування потужності, проведеного протягом трьох місяців з дня видачі тимчасового експлуатаційного дозволу, підтвердять відповідність потужності вимогам цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, територіальний орган компетентного органу видає на таку потужність експлуатаційний дозвіл на необмежений строк.

Якщо результати повторного інспектування свідчать про те, що оператор ринку усунув окремі невідповідності вимогам цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, але потужність все ще не відповідає всім вимогам зазначеного законодавства, територіальний орган компетентного органу може продовжити строк дії тимчасового експлуатаційного дозволу до шести місяців.

ПОРЯДОК видачі, відмови у видачі, анулювання, тимчасового припинення дії, переоформлення, поновлення дії та форма експлуатаційного дозволу затверджуються Кабінетом Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-2015-%D0%BF#Text 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ обіг харчових продуктів, вироблених на потужностях, щодо яких не отримано експлуатаційного дозволу, передбаченого цим Законом, або дія якого тимчасово припинена  (п.4, ч.1, ст. 37 ЗУ №771).

Юридичні особи і фізичні особи – підприємці несуть відповідальність за виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат (станом на 01.04.2024 становить 240 000 грн) , на фізичних осіб - підприємців  у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат (станом на 01.04.2024 становить 160 000 грн (п.3, ч.1, ст.65 ЗУ № 2042-VIII від 18.05.2017 із змінами).

 

У разі  виникнення запитань звертатись до спеціалістів Первомайського  районного  управління Головного  управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області:

 м. Первомайськ, вул. Марії Демченко, 8 в;

с-ще Криве Озеро, вул. Центральна, 21;

смт Врадіївка,  вул. Перемоги, 31;

с-ще Арбузинка, провул. Короткий, 13.

Всі новини →